Hoppa till innehåll
Utskott och sektioner
Nätverk för bipolär/psykosteam inom BUP

Nätverk för bipolär/psykosteam inom BUP

Inom BUP Sverige har vi ett nätverk av specialteam och intresserade medarbetare inom områdena psykossjukdom och bipolär sjukdom. Vi har träffats för att stödja och stimulera varandra i utvecklingsarbetet och samtidigt lära oss av internationella experter. Nätverket startades strax efter millenieskiftet.

Nätverket har lärt av flera internationella experter såsom Boris Birmaher, David Miklowitz, Christoph Correll, LinMarie Sikich, Mani Pavuluri och Chicagoteamet för bipolär sjukdom men även av flera svenska experter. Nätverksmötena årligen lunch-lunch är öppna för alla intresserade inom BUP Sverige. De har alternerat mellan Skåne, Halland, Uppsala, Göteborg och Stockholm.

2022 års nätverksträff i Halland slog rekord i antal deltagare. 45 BUP-medarbetare, både från psykosteam och från kliniker där det finns planer på subspecialiserad verksamhet för unga med psykos, deltog. Vi fick höra professor Katrine Pagsberg, Köpenhamn, föreläsa via videolänk.

Nätverksträff Halland 2022

I Danmark har unga med diagnos inom psykosområdet (F20-F29) ökat markant på senare år. Man har genomfört en högkvalitativ 12 veckors RCT (n=113) på aripiprazol vs quetiapin och har nu randomiserat 170 (!) ungdomar med psykossjukdom (F20-29) till standardvård eller OPUS-vård under två år. OPUS är utvecklat ur modellen för unga vuxna nyinsjuknade i psykossjukdom. Man ger ett brett och intensivt ”paket” under två år där varje ”key worker” har tio patienter. I paketet ingår alltid psykopedagogiskt familjearbete och skolsamarbete men också multifamiljegrupp för problemlösning och ungdomsgrupp för att träna social interaktion och träffar med syskon. Dessutom får samtliga i studien läkemedel enligt algoritm där aripiprazol eller lurasidon är förstahandsmedel. Detta är ett ambitiöst och resurskrävande upplägg. OPUS-vuxna har visat att det ger kostnadsfördelar att satsa så ambitiöst tidigt i sjukdomsförloppet. Primärt utfallsmått för OPUS-ungdom är social funktion med instrument som är jämförbart med C-GAS men kostnadsanalys ska också genomföras.

Katrine Pagsbergs presentation inspirerade och främst vad gäller de ambitiösa vårdinsatserna. Diskussionens vågor gick höga. Ideer som föddes var att starta upp en utbildning i psykopedagogiskt familjearbete där samtliga team i nätverket bidrar med deltagare och att på nationell nivå ordna familjehelger för psykopedagogik och samvaro för unga med psykossjukdom och deras familjer.

Nästa års nätverksträff kommer att ske hösten 2023. Vi kommer snart ut med plats och datum.

Beata Bäckström
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare