Hoppa till innehåll
Utskott och sektioner
Nätverk för bipolär/psykosteam inom BUP

Nätverk för bipolär/psykosteam inom BUP

Inom BUP Sverige har vi ett nätverk av specialteam och intresserade medarbetare inom områdena psykossjukdom och bipolär sjukdom. Vi träffas varje år för att stödja och stimulera varandra i utvecklingsarbetet och samtidigt lära oss av internationella experter. Nätverket startades strax efter millenieskiftet.

Nätverket har lärt av flera internationella experter såsom Boris Birmaher, David Miklowitz, Christoph Correll, LinMarie Sikich, Mani Pavuluri och Chicagoteamet för bipolär sjukdom men även av flera nordiska experter såsom Pia Nordanskog och Anne-Katrine Pagsberg. Nätverksmötena årligen lunch-lunch är öppna för alla intresserade inom BUP Sverige. De har alternerat mellan Skåne, Halland, Uppsala, Göteborg, Linköping och Stockholm.

Nätverket har tagit initiativ till att Ågrenska anordnar en familjevecka för barn och ungdomar med schizofreni den 2-6 december 2024. Anmälan senast 22 september 2024 görs av deltagande familjer själva. Vistelsen är kostnadsfri för deltagarna. Syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag. Föräldrarna erbjuds föreläsare som har mycket god kunskap inom det specifika området. Programmet innehåller bland annat föreläsningar om aktuella medicinska rön, pedagogiska aspekter, syskonrollen och det stöd som samhället kan ge. Barnen och ungdomarna med diagnos har ett program som är anpassat efter ålder och diagnos. När föräldrarna är på föreläsningar vistas barnen och ungdomarna i grupper tillsammans med personal från Ågrenskas barnteam. Inför familjevistelsen har barnteamets pedagoger arbetat med att planera aktiviteter efter de mål och metoder som satts samman för familjevistelsen. Syskonen upp till och med gymnasieåldern har ett eget program under familjevistelsen.

Kommande möten

Hösten 2024 planeras för nätverksträff för bipolär/psykosteam i Stockholm. Datum och program meddelas under våren 2024.

Tidigare möten

Nätverksträff för bipolär/psykosteam Halmstad 2023

Nätverksträff för bipolär/psykosteam Halmstad 2022

Beata Bäckström
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare