Hoppa till innehåll

Om oss

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer. SFBUP är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet. Detta betyder att föreningen dels har ett fackligt ben, dels ett vetenskapligt.

Föreningen organiserar specialister i barn- och ungdomspsykiatri eller blivande specialister i barn- och ungdomspsykiatri men också andra läkare och andra relaterade yrkeskategorier intresserade av ämnesområdet kan bli medlemmar.

Föreningen (SFBUP) är ansluten till European Society of Child and Adolecent Psychiatri (ESCAP). Deras tidskrift är tillgänglig för SFBUPs medlemmar som en e-prenumeration.

SFBUP är också ansluten till Internationel Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) samt i den europeiska sammanslutningen av specialister Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). Föreningen har utsedda representanter för UEMS sektion för barn- och ungdomspsykiatrin (UEMS-CAP).

I SFBUPs styrelse sitter även en representant från ST-läkare i psykiatri, STP, som är en fristående förening för svenska ST-läkare inom alla psykiatriska specialiteter.

Vad gör SFBUP?

SFBUP är en förening som vill främja utbildning och fortbildning för sina medlemmar genom att arrangera utbildning både för ST-läkare och för specialister.  SFBUP arrangerar årligen den svenska barn- och ungdomspsykiatriska kongressen tillsammans med lokala BUP-kliniker runt om i landet, som är välbesökt av både läkare och övriga medarbetare inom barn och ungdomspsykiatrin.

Svensk Psykiatri som är en mycket omtyckt medlemstidning ges ut av Svenska Barn- och Ungdomspsykiatriska Föreningen tillsammans med Svenska Rättspsykiatriska Föreningen och Svensk Psykiatrisk Förening.

SFBUP ger löpande ut kliniska riktlinjer anpassade för den kliniska verksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.

SFBUP är en remissinstans och besvarar remisser som kan komma ifrån Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund och Socialdepartementet samt andra myndigheter och organisationer.

SFBUP har som målsättning att bedriva opinionsbildning för svensk barn- och ungdomspsykiatri och därmed bevaka barn- och ungdomspsykiatrins intressen i media genom att vara synlig och pådrivande i både traditionell media samt i sociala medier. SFBUP arbetar också för att minska stigma kopplat till tidigt debuterande psykiatriska tillstånd.

Kontakt med SFBUP

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare