Hoppa till innehåll

10. Förebygga återfall

Då depression är ett återkommande tillstånd är en plan för vidmakthållande och återfallsförebyggande ett viktigt moment.

Utifrån det behandlingsarbetet som genomförts arbetar familj och behandlare tillsammans fram en skriftlig plan för hur förbättringen kan vidmakthållas och på hur tidiga tecken på återfall kan hanteras. Risk för framtida episoder behöver aktivt förebyggas då dessa tenderar att bli ännu mer tärande på funktion och livskvalitet.

I denna modul lär du dig att arbeta återfallsförebyggande med:

  • Yttre stress och utlösande situationer
  • Tidiga tecken
  • Aktiviteter som främjar hälsa respektive ökar risk

För att:

  • Vidmakthålla förbättring och minska risk för återfall
  • Öka känsla av hanterbarhet för familjen vid tecken på återfall
  • Minska risk för nedsatt funktion och livskvalitet
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare