Hoppa till innehåll

9. Utvärdering

Uppföljning av viktiga symtom, aktivitetsnivå, risk, och samarbetsallians är viktiga delar av behandling och hjälper dig att anpassa ditt arbete.

Fråga om förändringar i mående och aktivitetsgrad vid varje samtal. Vid försämring bör du undersöka nivån av kärnsymtom, funktionsnivå och aktuella problemområden. Förekomst av självskadebeteende och självmordstankar behöver också följas noga, säkerhetsplanen uppdateras och behandlingen anpassas.

I denna modul kommer du att lära dig:

 • Att kontinuerligt följa upp viktiga symtom, aktiviteter och risk.
 • Göra en mer omfattande utvärdering av behandlingseffekt vad gäller måluppfyllelse och symtom.
 • Mer om vanligaste kvarstående symtomen vid depression
 • Mer om de vanligaste faktorer som kan störa behandlingen
 • Kontinuerligt följa upp behandlingen till full remission

För att:

 • Kontinuerligt anpassa behandling och säkerhetsplan
 • Utvärdera om behandling är tillräcklig
 • Vid otillräcklig effekt identifiera hinder eller störande faktorer
 • Informera om möjliga åtgärder och diskutera behandlingens fortsatta inriktning
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare