Hoppa till innehåll

Nyheter

Nedan följer aktuella nyheter från SFBUP.

SFBUP årsmöte - datum spikat

SFBUP Årsmöte 2023 är planerat till 9 maj 17.00-18.30 och mötet kommer att ske digitalt. Länk till mötet kommer att delges i kallelse.

BUP-kongress 18-19 april 2024

SFBUP kan med glädje informera att det äntligen är det dags för en ny BUP-kongress efter att den blivit inställd under flera år. Kongressen kommer äga rum 18-19 april 2024 på Södra teatern i Stockholm. Mer information kommer framöver.

Verksamhetschefsmöte 9-10 februari 2023

Den 9-10 februari höll SFBUP verksamhetschefsmöte i Stockholm. Som alltid när föreningen håller i mötet så närvarade även medicinskt ledningsansvariga. Den här gången var även flertalet styrelsemedlemmar med på plats vilket vi tänker fortsätta med då det ger en bred …

Uppdaterad föreskrift avseende tvångsvård

Socialstyrelsen fattade 2022-11-29 beslut om nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:xx) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023. I samband därmed upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård …

Krusenberg 2022

I år fick vi äntligen till huvudhandledarutbildningen på Krusenberg nära Uppsala, den 8e i ordningen. 17 deltagare fullföljde schemat och lärare var Tove Marthin, Hanna Essner och Gunnar Brodd.