Hoppa till innehåll
Om SFBUP Styrelsen
Enkät om ADHD-diagnoser och behandling 2024

Enkät om ADHD-diagnoser och behandling 2024

I maj 2024 gav Regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att öka kunskapen om ADHD-diagnosen och främja en säker, ändamålsenlig och jämlik läkemedelsbehandling.

Vi i styrelsen arbetar med denna fråga på flera olika sätt tillsammans med myndigheter, andra föreningar och organisationer. Vi vill nu genom denna enkät få era åsikter från den kliniska vardagen för att bättre kunna förankra vårt arbete.

Vi önskar din input senast 18 augusti 2024.

Stort tack för att du tar dig tid att delge dina upplevelser, erfarenheter och synpunkter genom att fylla i nedanstående enkät och skicka in till oss!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare