Hoppa till innehåll

8. Familjerelationer

Att få igång kommunikationen och positiv gemensam tid utgör grunden i arbetet på föräldra- och familjenivå, medan konflikthantering och ”prata om problem” sker mer sparsamt. Börja således med relationsgrunderna. Arbetet med familj fördjupas vid behov längre fram i basbehandlingen i ett familjesamtal där ungdomen deltar eller vid ytterligare föräldrasamtal.

En del familjer har hamnat i en negativ spiral där ofruktsamma konflikter präglar umgänget och där familjen snarare fungerar som en belastning och vidmakthållande faktor för depressionen. I en del andra familjer brister föräldrarna i omsorgsförmåga. I bägge dessa fall bör åtgärder riktas till föräldrarna som en del i ungdomens behandling.

I denna modul får du tips om hur du kan:

  • Arbeta med familjer som hamnat i en negativ spiral med mycket konflikter.

För att:

  • Kunna hjälpa familjer med ett konfliktfyllt klimat så att föräldrarna får möjlighet att aktivt delta i ungdomens behandling
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare