Hoppa till innehåll

6. Föräldradel

Även föräldrar med ett i grunden välfungerande föräldraskap kan behöva stöd i förhållningssätt i vardagen hur de på bästa sätt kan hantera den uppkomna livssituationen med en deprimerad ungdom.

Det brukar därför vara hjälpsamt med ett föräldrasamtal tidigt i den psykosociala basbehandlingen. Där får föräldrarna ökad kunskap om depression och en chans att arbeta med olika föräldrastrategier som kan vara hjälpsamma i arbetet med att bryta den depressiva spiralen och stabilisera livssituationen. Syftet är att med depressionen som utgångspunkt få till ett stöttande familjeklimat och en stödjande och positiv relation mellan föräldrar och ungdomen.

Egen psykisk ohälsa, liksom andra belastningar på föräldrar eller familjenivå kan göra det svårt för föräldern att fullt ut delta i behandling och utgöra ett stöd. I dessa lägen kan man behöva hänvisa föräldrarna till egen hjälp alternativt skriva remiss. I de fall där det förekommer svåra familjekonflikter, våld i hemmet, missbruk eller andra problem som gör att förälderns omsorgsförmåga inte är tillräcklig behöver socialtjänsten involveras.

Den psykosociala basbehandlingen har ett tydligt fokus på familj och nätverk som viktig resurs som tillsammans med ungdom och behandlare arbetar för att häva depressionen. Ett viktigt inslag i behandlingen är att aktivera familjen och försöka skifta från känslor av hjälplöshet till handling och lösning av problem. Avgörande för att nå framgång i arbetet med rutiner, aktivering och skola är att föräldrarna är delaktiga och kan fungera som en resurs.

Det är ofta klokt att ha ett samtal där bara föräldrarna medverkar och där de får konkreta råd om vad de kan göra för att underlätta för ungdomen. I vissa fall kan det behövas mer än ett samtal med föräldrarna men vanligen kan ni ta med ungdomen i det fortsatta arbetet med att förbättra kommunikation och relationer i familjen.

I denna modul får du tips om hur du kan:

  • Arbeta med familjer som hamnat i en negativ spiral med mycket konflikter.
  • Gå till väga när föräldrars omsorgsförmåga av olika anledningar sviktar.

För att:

  • Kunna hjälpa familjer med ett konfliktfyllt klimat så att föräldrarna får möjlighet att aktivt delta i ungdomens behandling
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare