Hoppa till innehåll

Forskning

Forskning ses som en viktig del av BUPs verksamhet för att säkerställa att verksamheten vilar på vetenskaplighet. Dessutom är det viktigt att det vetenskapliga förhållningssättet genomsyrar verksamheten på alla nivåer. Forskning bedrivs inom olika universitet och listas nedan.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare