Hoppa till innehåll

7. Aktivering

Depression uppstår ofta i en livssituation som innehåller alltför få roliga, bekräftande och positiva inslag och alltför många jobbiga och belastande inslag.

En vanlig reaktion vid depression är att dra sig undan och bli mindre aktiv. Det är inte konstigt. Nedsatt förmåga att känna glädje, nedstämdhet och bristande energi försvårar genomförandet av aktiviteter. Undvikanden och distraktioner kan på kort sikt kännas bra men i förlängningen leder det ofta till att situationen försämras. Passivitet leder lätt till ökad trötthet, ältande och sänkt stämningsläge. De positiva aspekterna av livet riskerar försvinna och grubbel, passivitet och ensamhet tar allt större plats. För att bryta denna depressiva spiral bör ungdomen uppmuntras att gradvis aktivera sig i saker, gärna sådant som tidigare uppskattats. Du arbetar tillsammans med familjen med att schemalägga aktiviteter som leder i riktning mot de mål ni satt upp. Ni börjar i liten skala för att sedan parallellt med övriga behandlingsinsatser gradvis utöka antalet aktiviteter.

I den här modulen lär du dig att:

  • Förklara för familjen varför aktivering är viktigt
  • Förstå undvikanden och distraktioner som del av en depressiv episod
  • Välja aktivitet och strukturera aktiveringen

För att:

  • Motivera familjen att arbeta med aktivering
  • Kunna stötta familjen i arbetet med aktivering
  • Bryta den depressiva spiralen
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare