Hoppa till innehåll

1. Det diagnostiska samtalet

Målet med ditt bedömningssamtal är att tillsammans med patient och föräldrar få en förståelse för barnets hela livssituation, beskriva diagnos(er) och skapa en utgångspunkt för hur behandlingen kan läggas upp.

För att kunna göra det behöver du ha förmågan att bygga upp en förtroendefull relation till ungdom och föräldrar och att på ett tydligt sätt hålla i ett samtal där du inventerar både belastande och skyddande faktorer. Kartläggningen blir mer träffsäker och tidseffektiv om den följer en viss struktur.

Det fria kliniska samtalet räcker inte för att diagnosticera depression. Många depressioner upptäcks helt enkelt inte då. Du behöver komplettera med riktade frågor. Fler tillstånd upptäcks och bedömningen blir mer träffsäker om samtalet följer en viss struktur. I denna modul kommer du få en möjlig struktur för att identifiera depression eller om symtombilden bättre förklaras av andra syndrom. Du kommer också lära dig mer om den vanligaste samsjukligheten, psykiskt status, funktionsnivåbedömning och bedömningsformulär för att kunna väga samman din information i en bedömning.

Du gör kartläggning och diagnostik tillsammans med ungdom och förälder för att skapa förutsättningar för att ge en individualiserad psykoedukation, vårdplan och skräddarsydd behandlingen.

I denna modul kommer du att lära dig:

 • Mer om depression och depressionsutveckling
 • en tydlig struktur på bedömningssamtalet som familjen är införstådd i
 • använda olika valideringstekniker för att bygga relation och för att föra samtalet framåt
 • att kartlägga livssituation och funktionsnivå
 • värdera viktiga risk-, skyddsfaktorer och vidmakthållande faktorer
 • en effektiv metod för ditt diagnostiska samtal
 • fånga gestalt och förlopp
 • fråga om kriterier för depression på ett vardagligt sätt
 • fråga om vanligaste samsjuklighet och uteslutningsdiagnoser
 • sammanfatta dina observationer av patienten i ett psykiskt status
 • tolka några bedömningsinstrument för depression
 • bedöma funktionsnivå

För att kunna:

 • tillsammans skapa en förståelse för hur depressionen uppkommit och vidmakthålls för ungdomen
 • Ställa depressionsdiagnos med rimlig säkerhet
 • Överväga andra diagnoser eller samsjuklighet
 • Bedöma depressionsdjup
 • Bedöma graden av komplexitet
 • Formulera en kort och kärnfull bedömning
 • Göra fallformulering och vårdplan
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare