Hoppa till innehåll
Nyheter
Årets förebild 2023

Årets förebild 2023

Ett stort grattis till Anna Lundh som mottagit priset som ”Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatri 2023”, framröstad av ST-läkarna i Sverige. Anna mottog priset på SFBUP:s fortbildningsdagar 11-12 maj 2023. Anna Lundh arbetar som överläkare på BUP FoUU och är adjungerad till Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.
Nyhet
Anna Lundh, BUP Stockholm, Årets förebild inom Barn- och ungdomspsykiatrin 2023, Fotograf: Broni Design.
 

Motivering

Efter över 30 års arbete inom BUP besitter Anna väldigt mycket erfarenhet och kunskap, har ett unikt helhetsperspektiv på barn- och ungdomspsykiatri och driver kunskapsutvecklingen framåt både genom idog undervisning, generös handledning och pedagogisk forskning. Anna har utöver sin yrkesmässiga skicklighet även ett stort engagemang och visar mycket omtanke om oss ST-läkare. Anna är en förebild i sitt engagerade och systematiska arbete för att utveckla undervisningsinnehåll och metoder på läkar- och logopedprogrammen vid Karolinska Institutet, inte minst inför den utökade undervisningen i klinisk barn- och ungdomspsykiatri på det nya sexåriga läkarprogrammet. Hon är själv en fantastisk pedagog som på ett kreativt sätt använder en bredd av pedagogiska grepp i sin undervisning. Hon lyckas med stor närvaro förmedla vikten av att fånga upp och möta barn och unga som mår dåligt och ger studenterna olika möjligheter att konkret öva på vanliga och svåra kliniska situationer. Hon ger därtill många av oss yngre kollegor möjlighet att utvecklas i rollen som lärare. Anna är och har varit en engagerad och uppskattad huvudhandledare för ett stort antal ST-läkare genom åren. Hon månar både om kvalitén på ST-utbildningen och om en hållbar arbetssituation för oss ST-läkare. Anna är dessutom en uppskattad och klok mentor och samtalspartner. Anna är också en förebild i rollen som ambassadör för BUP, så väl på grundutbildningen för läkare samt i samhället i stort. Hon lyfter det barnpsykiatriska perspektivet och förmedlar kunskap om omhändertagande av suicidala barn och ungdomar i en mängd olika sammanhang; på läkarutbildningen, inom kliniken och i samhället i stort. Till exempel genom en ny digital utbildning för primärvården i suicidriskbedömning av barn och ungdomar, olika fortbildningar för BUP-personal i Region Stockholm, retrospektiva genomgångar efter suicid inom BUP och vuxenpsykiatrin samt utbildningar utanför klinisk kontext (t.ex. Läkartidningens dag om suicid och barn och ungdomar).


Fler nyheterFamiljevecka för barn och ungdomar med schizofreni på Ågrenska 2-6 december 2024

Det mycket välrenommerade Ågrenska kompetenscentrumet för sällsynta hälsotillstånd utanför Göteborg anordnar nu i samverkan med Nätverk för bipolär/psykosteam inom SFBUP en familjevecka för schizofreni. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få …
Nyhet

Årets förebild 2024

Ett stort grattis till Jessica Svahn som mottagit priset som ”Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatri 2024”, framröstad av ST-läkarna i Sverige. Jessica Svahn arbetar som överläkare, medicinskt ledningsansvarig i…
Nyhet
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare