Hoppa till innehåll
Nyheter
Uppdaterad föreskrift avseende tvångsvård

Uppdaterad föreskrift avseende tvångsvård

Nyhet

Socialstyrelsen fattade 2022-11-29 beslut om nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:xx) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023. I samband därmed upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Då den nya föreskriften är tryckt kommer den att publiceras på Socialstyrelsens webbplats.


Fler nyheter


25-27 september 2023 kommer SFBUP huvudhandledarkurs på Krusenberg arrangeras, Mer information kommer avseende anmälan och kostnad.
Nyhet


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare