Hoppa till innehåll

Flest barnundersökningar i Europa med skiktröntgen som ger lägre stråldos

PRESSMEDDELANDE FRÅN SUS Säkrare diagnoser och mindre risker för patienterna tack vare lägre stråldos. Det är resultatet av en ny maskin för skiktröntgen som togs i bruk på Skånes universitetssjukhus för två år sedan. Sedan dess har över 1500 röntgenundersökningar av barn gjorts med apparaten – flest i Europa.

Det är framför allt undersökningar på barn med hjärtfel som gjorts med den här typen av skiktröntgen, som också kallas datortomografi, sedan den togs i bruk på Skånes universitetssjukhus år 2021. Sedan dess har 314 undersökningar av barn med hjärtfel gjorts, undersökningar som annars skulle ha genomförts med enklare datortomografi där stråldosen är högre och bildkvaliteten lägre. 

– För mig som hjärtläkare har det inneburit ett mycket välkommet komplement i utredning av barn med komplexa medfödda hjärtfel. Den förbättrade bildkvaliteten och den lägre strålningsbelastningen har gjort att vi kunnat erbjuda metoden till fler barn och på så sätt underlätta den kirurgiska planeringen, säger Katarina Hanséus, överläkare i barnkardiologi vid Skånes universitetssjukhus.

De patienter som behandlas inom barnhjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus har ofta komplexa hjärtfel som kräver avancerade behandlingsmetoder. Ofta åtgärdas hjärtfelen med kirurgi, och då behöver läkarna kartläggning med tydliga röntgenbilder.

 – Det är avgörande att tekniken hjälper oss i detta, och med den här datortomografin har vi fått ännu tydligare bilder än tidigare. Det gör att jag som hjärtläkare kan dra snabbare och säkrare slutsatser om vilken diagnos barnet har och hur det bäst ska behandlas, till exempel vid ovanlig utredning av hål i kammarskiljeväggen, avvikande lungblodkärl och vid förträngning i kroppspulsådern, säger Katarina Hanséus. 

”Ett paradigmskifte”

Datortomografi är en form av skiktröntgen som tar detaljerade bilder av kroppens organ. Den teknik som vanligtvis används inom datortomografi i sjukvården består av kristaller som utsöndrar ljus när de träffas av röntgenstrålning. Men den här tekniken sätter gränser för hur hög upplösningen kan bli i patientbilderna.

Den maskin som togs i bruk för två år sedan på Skånes universitetssjukhus mäter i stället energin för varje röntgenstråle, i hela spektrumet av strålning. Det gör att kontrasten i bilden ökar och att man kan ta bort bruset betydligt effektivare. Det gör det möjligt att på ett bättre sätt särskilja vävnader och samtidigt markant minska stråldosen. 

Fredrik Stålhammar, överläkare inom barn- och ungdomsradiologi på Skånes universitetssjukhus, kallar tekniken för ett paradigmskifte. 

– Det handlar inte minst om de låga stråldoserna, som är 30 till 50 procent lägre jämfört med tidigare datortomografer. Eftersom vi undersöker många barn med datortomografi är det av största vikt att stråldosen är så låg som möjligt. 

Fredrik Stålhammar

När datortomografen togs i bruk var den så kallade ”fotonräknar-tekniken” helt ny men det har visat sig att den ger högkvalitativa bilder vid samtliga undersökningar av barn, exempelvis hos patienter med skador på hörselbenen, medfödda hjärtfel och lungsjukdomar.

– Här har vi kunnat se mycket skarpa bilder, som gjort det lättare att ställa diagnos och på så sätt hjälpa patienterna, säger Fredrik Stålhammar.

Fler användningsområden

Nu arbetar han och hans kollegor på att hitta nya användningsområden för tekniken. Bland annat utforskar de hur den kan användas till att göra röntgenundersökningar med andra kontrastmedel än de konventionella. Kontrastmedel vid datortomografi gör bland annat att organen syns tydligare, men innehåller jod, något som är till nackdel för njursjuka patienter. 

– Om vi kan utveckla ett sätt att använda datortomografi utan att tillsätta jodhaltiga kontrastmedel, så skulle vi underlätta både för patienterna och för sjukvården, säger Fredrik Stålhammar. 

Mer från Imago Medica

Sammandrag från SLS Fullmäktigemöte 2024 

Information från SFMR:s styrelse SFMR är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS), och årets SLS fullmäktigemöte hölls i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Nedanstående är ett kort sammandrag från fullmäktigemötet.

ECR 2024

Information från SFMR:s styrelse European Congress of Radiology, ECR, 2024 är en av världens största radiologikongresser. Styrelseledamot i SFMR Johan Henriksson var på plats och ger oss en spaning över trender inom radiologi.

Nominera till hedermedlem i SFMR

Information från SFMR:s styrelse Enligt våra stadgar så kan årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Har du förslag på någon vi borde uppmärksamma? Då …

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Utveckling och framtid inom muskuloskeletal MR-diagnostik 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Muskuloskeletal datortomografi

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vart är vi på väg?

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …