Hoppa till innehåll

Nyårskarameller från SFBR – Svensk förening för bröstradiologi

Bröstradiologi

Det händer mycket inom bröstradiologin: AI stormar in, certifiering är på gång och inte minst har föreningen en ny, fin logga. Här listar vi årets händelser.

Årets julklapp: den nya loggan: 

Årets genombrott: Artificiell intelligens (AI). Man kan med stor säkerhet konstatera att användningen av AI kommit riktigt långt inom mammografiscreeningen i Sverige. I samband med årets Röntgenvecka bjöd vi in till sessionen ”Införande av AI i mammografiscreening – nu händer det! ”.

Från vänster: Mikael Fredholm, Sophia Zackrisson, Hanen Al-Bazzaz, Karin Dembrower samt Fredrik Strand deltog i sessionen ”Införande av AI i mammografiscreening – nu händer det” i samband med Röntgenveckan.

Våra föreläsare delade bland annat sina erfarenheter av processen av att nå ända fram till implementering och att detta kan göras på olika sätt. Region Värmland har genom ett så kallat ordnat införande analyserat och stegvis implementerat AI för triagering av undersökningar för granskning av antingen en eller två röntgenläkare , vilket Mikael Fredholm berättade om. Karin Dembrower på St Görans sjukhus och Fredrik Strand från Karolinska Sjukhuset/KI redovisade resultaten av ScreenTrustCAD-studien som visade att man kan ersätta ena granskaren med AI och ändå behålla samma nivå av cancerdetektion och återkallning som vid dubbelgranskning (1). Därmed kan 50% arbetskapacitet vinnas och användas till annat. Karin delade med sig av den spännande planen framåt när man nu infört detta förfarande (figur 1).

Figur 1. Översiktsbild av resultaten från ScreenTrustCAD-studien. De gröna staplarna är granskning av en radiolog + AI och motsvarar arbetssättet som nu är infört på St Görans sjukhus. (Bild: Karin Dembrower).

I år har även resultaten från Kristina Långs randomiserade studie MASAI i Skåne publicerats, där man med hjälp av AI triagerade mammografibilderna till en låg- och en högriskgrupp och där enkelgranskning + AI användes för den större lågriskgruppen (2). Resultatet visar att det är lika säkert med detta förfarande som dubbelgranskning för alla och dessutom med 44% minskad arbetsbörda. Vi har hört att Region Halland är på gång att införa AI i mammografiscreening också och fler följer säkert!

SFBRs rundabordssamtal 2021 ledde till projektet VAI-B, en valideringsplattform för AI som byggts upp under 2022 och 2023 och som också presenterades på Röntgenveckan. Denna plattform kan fylla en viktig funktion för regioner som vill utvärdera vilken AI som passar bäst med just deras bilder och beskrivs i en färsk publikation (3).

Årets status quo: Socialstyrelsens screeningrekommendation för bröstcancer, som inte förändrades.

Årets julmust är certifieringsprocessen till bröstradiolog, som snart är färdig att provsmakas som givetvis även funkar till påsk och alla andra högtider! Svenska läkaresällskapet (SLS) har tillsammans med SFMRs delföreningar tagit fram ett ramverk för en samordnad process för certifiering av fördjupningsområden. Under nästa år kommer man att kunna ansöka om att bli certifierad bröstradiolog genom SLS. Mer om detta på SFMRs hemsida när processen väl har gått i lås.

Styrelsen arbetade med certifieringsprocessen till bröstradiolog vid ett internat i september 2023. Planen är att man ska kunna ansöka om certifiering från och med andra hälften av våren 2024. Mer information kommer. Från vänster: Sophia Zackrisson (ordf), Fredrik Strand (ordf utbildningsutskottet), Karin Dembrower (vice ordf), Camila Rodriguez Cardona (kassör), Maria Madestam (ledamot).
I arbetsgruppen för certifiering ingår även Joakim Ramos, ej med på bild.

Vi ser fram emot ett nytt, spännande 2024 och med detta önskar Svensk förening för bröstradiologi ett riktigt Gott Nytt År!

Styrelsen SFBR: Sophia Zackrisson, Karin Dembrower, Hanen Al-Bazzaz, Fredrik Strand, Camila Rodriguez Cardona

Referenser

1. Dembrower K, Crippa A, Colón E, Eklund M, Strand F. Artificial intelligence for breast cancer detection in screening mammography in Sweden: a prospective, population-based, paired-reader, non-inferiority study. The Lancet Digital Health. 2023;5(10):e703-e11.

2. Lång K, Josefsson V, Larsson A-M, Larsson S, Högberg C, Sartor H, et al. Artificial intelligence-supported screen reading versus standard double reading in the Mammography Screening with Artificial Intelligence trial (MASAI): a clinical safety analysis of a randomised, controlled, non-inferiority, single-blinded, screening accuracy study. The Lancet Oncology. 2023;24(8):936-44.

3. Cossío F, Schurz H, Engström M, Barck-Holst C, Tsirikoglou A, Lundström C, et al. VAI-B: a multicenter platform for the external validation of artificial intelligence algorithms in breast imaging. Journal of Medical Imaging. 2023;10(6):061404-.

Mer från Imago Medica

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Utveckling och framtid inom muskuloskeletal MR-diagnostik 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Muskuloskeletal datortomografi

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vart är vi på väg?

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vårinformation från SURF

Svensk Urogentialradiologisk Förening SURF fortsätter att utvecklas. Under hösten bytte föreningen namn till Svensk Urogenitalradiologisk Förening, men behåller förkortningen SURF.

Vårinformation från SFGAR

Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi Ärade vänner, nytt år, nya möjligheter. Det känns inspirerande att se allt engagemang inom vår specialitet, inte minst inom gastroabdominell radiologi. Vill rikta ett särskilt tack till er som bidrog till det fina SFGAR-programmet under Röntgenveckan i Uppsala i september och …

SFMR:s nya medlemsregister - en uppdatering

Information från SFMR:s styrelse Som ni säkert märkt är det mycket som är nytt för SFMR den senaste tiden: digital imago, ny hemsida, och nu senast, nytt medlemsregister. Flytten av medlemsregister gör vi dels för att förenkla medlemsadministrationen, dels för att förbättra funktionaliteten på …