Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter från SURF okt 2023

Text: Roland Stendlert
Foto: SURF
Illustration: SURF
Svensk Urogentialradiologisk Förening

Röntgenveckan i Uppsala 11/9-15/9 2023

Under röntgenveckan i Uppsala anordnade SURF ett uppskattat symposium om njursten. Vad vill urologen veta? Johan Jendeberg radiolog från Örebro och Klara Sahlén från Uppsala redogjorde för hur man kan mäta njurstenar och jämföra mätning i skelettfönster och mjukdelsfönster. Mest praktiskt blir det att mäta konkrement i mjukdelsfönster. Det är viktigt att man mäter det största måttet sagitellt, coronart och axiellt. Marcin Popiolek urolog från Örebro redogjorde för olika behandlingar av njursten med ESWL, perkutan operation och extraktion via ureteroscopi. 

I samband med röntgenveckan brukar SURF dela ur priser och stipendier. Bästa avhandling tilldelades Per Eckerbom Uppsala för sitt arbete med bedömning av njurfysiologi genom användande av funktionell MR. 

Emil Winther tilldelades ESUR-stipendiet för sitt arbete med nya Bosniak-klassifikationen, sensitivitet för papillär thyroideacancer.

Bästa ST-arbete inom urogenital radiologi tilldelades Oscar Laurantzon, Östersund med arbetet om njursten, vilket CT värde är mest verklighetstroget?

Pristagare och föreläsare på bild från vänster Emil Winther, Per Eckerbom, Marcin Popiolek, Johan Jendeberg,Klara Sahlén och Oscar Laurantzon.

SURF hade sitt årsmöte under röntgenveckan och i år valdes en ny styrelse. Ordförande Susanne Fridsten. Vice ordförande Sonja Pudaric. Sekreterare Henrik Leonhardt och Skattmästare Fredrik Jäderling. Revisor Pär Dahlman samt Valberedning Per Liss och Johanna Berg. Till ledamöter i SURF valdes Mikael Hellström , Jonas Wallström. Anders Magnusson, Johan Jendeberg, Karin Elner Walde och Roland Stendlert.

Roland Stendlert

Ledamot i SURF

Mer från Imago Medica

AI-konferens i London

Information från SFMR:s styrelse We’re delighted to be a conference partner for the new Global AI Conference hosted by the Royal College of Radiologists in partnership with the NHS. Taking place on 3-4 February 2025 at the QEII Centre, London and online, the conference …

Sammandrag från SLS Fullmäktigemöte 2024 

Information från SFMR:s styrelse SFMR är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS), och årets SLS fullmäktigemöte hölls i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Nedanstående är ett kort sammandrag från fullmäktigemötet.

ECR 2024

Information från SFMR:s styrelse European Congress of Radiology, ECR, 2024 är en av världens största radiologikongresser. Styrelseledamot i SFMR Johan Henriksson var på plats och ger oss en spaning över trender inom radiologi.

Nominera till hedermedlem i SFMR

Information från SFMR:s styrelse Enligt våra stadgar så kan årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Har du förslag på någon vi borde uppmärksamma? Då …

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Utveckling och framtid inom muskuloskeletal MR-diagnostik 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Muskuloskeletal datortomografi

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …