Hoppa till innehåll

Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Nyheter från SURF okt 2023

Text: Roland Stendlert
Foto: SURF
Illustration: SURF
Svensk Uroradiologisk Förening

Röntgenveckan i Uppsala 11/9-15/9 2023

Under röntgenveckan i Uppsala anordnade SURF ett uppskattat symposium om njursten. Vad vill urologen veta? Johan Jendeberg radiolog från Örebro och Klara Sahlén från Uppsala redogjorde för hur man kan mäta njurstenar och jämföra mätning i skelettfönster och mjukdelsfönster. Mest praktiskt blir det att mäta konkrement i mjukdelsfönster. Det är viktigt att man mäter det största måttet sagitellt, coronart och axiellt. Marcin Popiolek urolog från Örebro redogjorde för olika behandlingar av njursten med ESWL, perkutan operation och extraktion via ureteroscopi. 

I samband med röntgenveckan brukar SURF dela ur priser och stipendier. Bästa avhandling tilldelades Per Eckerbom Uppsala för sitt arbete med bedömning av njurfysiologi genom användande av funktionell MR. 

Emil Winther tilldelades ESUR-stipendiet för sitt arbete med nya Bosniak-klassifikationen, sensitivitet för papillär thyroideacancer.

Bästa ST-arbete inom urogenital radiologi tilldelades Oscar Laurantzon, Östersund med arbetet om njursten, vilket CT värde är mest verklighetstroget?

Pristagare och föreläsare på bild från vänster Emil Winther, Per Eckerbom, Marcin Popiolek, Johan Jendeberg,Klara Sahlén och Oscar Laurantzon.

SURF hade sitt årsmöte under röntgenveckan och i år valdes en ny styrelse. Ordförande Susanne Fridsten. Vice ordförande Sonja Pudaric. Sekreterare Henrik Leonhardt och Skattmästare Fredrik Jäderling. Revisor Pär Dahlman samt Valberedning Per Liss och Johanna Berg. Till ledamöter i SURF valdes Mikael Hellström , Jonas Wallström. Anders Magnusson, Johan Jendeberg, Karin Elner Walde och Roland Stendlert.

Roland Stendlert

Ledamot i SURF

Mer från Imago Medica

SFPR - Ordförande har ordet

Pediatrisk radiologi Ett av föreningens huvudmål är att jobba för en god och jämlik vård/diagnostik för barn i hela landet. De flesta radiologiska undersökningar av barn utförs på andra sjukhus än landets barnsjukhus och bedöms av allmänradiologer. Genom årliga kurser för ST-läkare …

Röntgenveckan 2024

Röntgenveckan 2024 är Röntgenveckan tillbaka i Örebro där allt en gång började. Vi i projektgruppen ser fram emot att än en gång får hålla en ”riktig” Röntgenvecka. 2020 fick vi snopet ställa in på grund av pandemin. Veckan 2021 blev digital …

SFMR:s årsmöte

Information från SFMR:s styrelse Vid mötets start serverades lite bubbel och tilltugg, och därefter blev det prisutdelning till alla duktiga stipendiater.

Styrelsereferat 11 september 2023

Information från SFMR:s styrelse Vi i styrelsen hade som vanligt styrelsemöte på måndagen i Röntgenveckan. Mycket att stå i med förberedelser inför årsmöte med mera.

SFMR:s studentpris 2022

Gastroradiologi Titel: En djuplärnings-baserad metod för att detektera och bedöma tumöregenskaper hos patienter med duktala adenokarcinom i pankreas