Hoppa till innehåll

Rapport från Scandinavian Sarcoma Group Working meeting, Malmö, 4-5 december 2023

Text: Mats Geijer
Muskuloskeletalradiologi

SFMSR

Skandinaviska Sarkomgruppen SSG hade arbetsmöte i Malmö 4-5 december 2023. Gruppen är en sammanslutning av sarkomintresserade radiologer, patologer, ortopeder, onkologer, sjuksköterskor m.fl. och utgör ett forum för utbyte av kunskaper, framtagande av riktlinjer för behandling och diagnostik, registerhållning och vetenskapliga studier.

I imaginggruppen deltog i år representanter från Lund, Stockholm och Göteborg i Sverige och från Rikshospitalet i Köpenhamn och Århus i Danmark. Under mötet diskuterades imaginggruppens fortsatta arbete, riktlinjerna för diagnostik av mjukdelssarkom gicks igenom och uppdaterades, intressanta fall diskuterades, och rollen för nuklearmedicinsk diagnostik med FAPI diskuterades. FAPI står för fibroblast acivator protein inhibitor. Den kan märkas både med 68Ga och 18F. Den kan utgöra ett steg på vägen mot riktad nukleidterapi av maligna tumörer och studier har visat att terapi med 90Y-FAPI-46 kan vara möjlig.

SSG Imaginggrupp vid arbetsmötet i Malmö 2023-12-05. Från vänster Arne Lücke (Århus),  Seppo Koskinen (Stockholm), Eva Narvestad (Köpenhamn), Maja Sloth (Lund), Mats Geijer (Göteborg), Ingvar Kristiansson (Lund), Kim Francis Andersen (Köpenhamn). Saknas: Subhash Srivastava (Stockholm)

Riktlinjerna för MR-diagnostik av mjukdelssarkom uppdaterades, som sagt. Det innebär att nuvarande riktlinjer från 2012 står fast, där en cor STIR-sekvens med stort FOV, axial T1-viktad sekvens och axial T2-viktad sekvens kvarstår som obligata sekvenser vid utredning av misstänkt sarkom vilka kan och bör kompletteras efter behov. Uppdaterade riktlinjer med kompletterande text kommer att publiceras så småningom på SSG hemsida (https://www.ssg-org.net/). Nuvarande riktlinjer går att hitta på http://www.ssg-org.net/wp-content/uploads/2011/05/Guidelines-for-basic-MRI-examination-of-suspected-bone-and-soft-tissue-tumors.pdf.

Framgent kommer imaginggruppen att ha kvartalsvisa möten för att förbättra kontakten mellan radiologer i Skandinavien och Norden, där mötet i december kommer att vara fysiskt i samband med SSG Working Group meeting, och de övriga på Teams.

För den intresserade går det utmärkt att anmäla sig som medlem (ingen kostnad) via SSG hemsida.

För SFMSR

Mats Geijer

Göteborg

Mer från Imago Medica

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Utveckling och framtid inom muskuloskeletal MR-diagnostik 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Muskuloskeletal datortomografi

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vart är vi på väg?

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vårinformation från SURF

Svensk Urogentialradiologisk Förening SURF fortsätter att utvecklas. Under hösten bytte föreningen namn till Svensk Urogenitalradiologisk Förening, men behåller förkortningen SURF.

Vårinformation från SFGAR

Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi Ärade vänner, nytt år, nya möjligheter. Det känns inspirerande att se allt engagemang inom vår specialitet, inte minst inom gastroabdominell radiologi. Vill rikta ett särskilt tack till er som bidrog till det fina SFGAR-programmet under Röntgenveckan i Uppsala i september och …

SFMR:s nya medlemsregister - en uppdatering

Information från SFMR:s styrelse Som ni säkert märkt är det mycket som är nytt för SFMR den senaste tiden: digital imago, ny hemsida, och nu senast, nytt medlemsregister. Flytten av medlemsregister gör vi dels för att förenkla medlemsadministrationen, dels för att förbättra funktionaliteten på …