Hoppa till innehåll

Referat från  NATIONELLA KONTRASTMEDELSKURSEN FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKOR OCH RÖNTGENLÄKARE  

Hotell Ekoxen Linköping 31 januari till 2 februari 2024
Text: Peter Leander
Kontrastmedel
Kursintyg

Användningen av olika kontrastmedel inom radiologin ökar och kunskap om hur och när kontrastmedel ska användas och optimeras samt nya kontrastmedel diskuteras dagligen av läkare och röntgensjuksköterskor på våra avdelningar. Kontrastmedelsgruppen under SURF (Svensk urogenitalradiologisk förening) och SFMR består av 17 läkare och sjuksköterskor från hela landet. Gruppen har varje år på röntgenveckan två symposier där man belyser några aktuella ämnen och presenterar uppdaterade versioner av rekommendationer.  Kontrastmedelsgruppens rekommendationer har under lång tid varit en av de mest besökta sidorna på SFMRs hemsida. Under åren 2008 - 2010 hölls kontrastmedelskurser vid några tillfällen. Därefter har det hållits enstaka kurser av kontrastmedelsföretag och några lokala kurser av regioner. Det är viktigt att information och kunskap om olika aspekter på kontrastmedlen sprids och därför har gruppen återupptagit den nationella kontrastmedelskursen.

Sedan hösten 2022 har hela kontrastmedelsgruppen varit involverad med att planera ett bra program. Några som har varit mer aktiva i planeringen har varit Maria Lindblom, Titti Owman, Johan Kihlberg och Per Liss. 

Kursen hölls onsdag till fredag 30 januari - 2 februari 2024 på Hotell Ekoxen i Linköping och konferensarrangören Commee hjälpte till med det praktiska. Kursen vände sig till både röntgensjuksköterskor och röntgenläkare. Det fanns 40 platser som fördelades lika mellan de två yrkesgrupperna. En enkät som skickades ut till deltagarna i förväg visade på stor spridning i erfarenhet, men cirka 60% av deltagarna hade mer än 10 års erfarenhet av radiologi.

Då den ekonomiska situationen i våra regioner är svår fanns det initialt en farhåga att inte få kursen fulltecknad. Inget kunde vara mer fel och snabbt fylldes de 40 platserna och det finns en kölista kvar efter kursen.

Kursdeltagarna
Ulf Nyman under föreläsning

Kursen hölls som föreläsningar och på båda eftermiddagarna delades kursen i fyra grupper som roterade runt på hotellet till fyra seminarier, totalt 8 seminarier. På det sättet kunde deltagarna, blandat läkare och röntgensjuksköterskor, mer aktivt delta och dela med sig av sina egna erfarenheter.

Lärarna under kursen. Mikael Hellström, saknas på bilden.

Det finns alltid stort intresse att diskutera kontrastmedel vid datortomografi men kursen innehöll aspekter på kontrastmedel inom alla områden som MRT, konventionell röntgen, ultraljud, överkänslighetsreaktioner, praktisk hantering av kontrastmedel, infarter i kroppen, fördel med lägre kV, metformin, graviditet, amning, myastenia gravis, feokromocytom, kontrastmedelsencefalopati, tyreoidea, orala kontrastmedel inklusive vid genomlysning, DT-colon (CTC) m.m.

Hur gick det nu att återuppta kursverksamheten? Allt praktiskt fungerade så nära perfekt man kan önska sig. Det var hela tiden god stämning med mycket utbyte av erfarenheter från deltagarna. Det var också mycket positivt med en kurs blandad för både röntgensjuksköterskor och röntgenläkare. Kurskritiken visar också att kursen är uppskattad och behövs.

Efter kursen och kursutvärdering fick deltagarna kursintyg och vid behov fick ST-läkare intyg att ha för sin utbildning.

Vi planerar att hålla kursen om ett år igen och vi skall då försöka fånga upp de kollegor vi har på kölistan men så klart har vi platser för fler. Preliminärt blir det även nästa år vecka 5, 29 - 31 januari 2025. Vi ber att få återkomma med besked och om vi behåller Linköping som kursort.

Kontrastmedelsgruppen har sedan många år rekommendationer på hemsidan som nu har flyttat till Läkarförbundet med adressen slf.se/sfmr och klicka sedan på rekommendationer och riktlinjer. Rekommendationerna uppdateras hela tiden och nu finns det flera saker som kontrastmedelsgruppen arbetar med för att hålla dokumenten aktuella. Finns frågor eller synpunkter på kontrastmedelgruppens arbete eller rekommendationer är alla välkomna att maila in dessa till någon av medlemmarna i gruppen. 

Peter Leander
Gruppledare

Efter kursen kände sig 1/3 helt alienerade, röd pil, 1/3 fick så mycket information så det kändes som huvudet delades i två, gul pil och 1/3 bestämde sig för att vid hemkomsten kriga för bättre KM-rutiner på hemmakliniken, grön pil. Hotellet kunde dock välkomna alla och envar och toaletterna gör ingen skillnad på oss så länge vi tvättar händerna.
Mer från Imago Medica

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Utveckling och framtid inom muskuloskeletal MR-diagnostik 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Muskuloskeletal datortomografi

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vart är vi på väg?

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vårinformation från SURF

Svensk Urogentialradiologisk Förening SURF fortsätter att utvecklas. Under hösten bytte föreningen namn till Svensk Urogenitalradiologisk Förening, men behåller förkortningen SURF.

Vårinformation från SFGAR

Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi Ärade vänner, nytt år, nya möjligheter. Det känns inspirerande att se allt engagemang inom vår specialitet, inte minst inom gastroabdominell radiologi. Vill rikta ett särskilt tack till er som bidrog till det fina SFGAR-programmet under Röntgenveckan i Uppsala i september och …

SFMR:s nya medlemsregister - en uppdatering

Information från SFMR:s styrelse Som ni säkert märkt är det mycket som är nytt för SFMR den senaste tiden: digital imago, ny hemsida, och nu senast, nytt medlemsregister. Flytten av medlemsregister gör vi dels för att förenkla medlemsadministrationen, dels för att förbättra funktionaliteten på …

RSNA 2023

Information från SFMR:s styrelse Några tankar från RSNA-kongressen i Chicago 26-30 november 2023