Hoppa till innehåll

Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SFMR:s årsmöte

Text: Joakim Crafoord
Information från SFMR:s styrelse

Vid mötets start serverades lite bubbel och tilltugg, och därefter blev det prisutdelning till alla duktiga stipendiater. 

Därefter tog själva mötet vid som ju är vårt formella årsmöte som har de klassiska kanske lite träiga men nödvändiga punkterna som alla föreningars årsmöten har med årsberättelse, kassörens berättelse, revisorernas konklusioner, val av styrelse, och inte minst frågan om styrelsens ansvarsfrihet (som också beviljades av årsmötet detta år). 

Några punkter är värda att notera lite extra: 

  • Henrik Agrell och Hampus Eklöf utsågs till Hedersledamöter för sin insats inom radiologin och starten av granskande från annan tidszon som gör att många radiologer nu kan sova om nätterna. 
  • Vi håller på att byta system för medlemshantering till att ligga under SLF. Det blir enklare med betalning, inloggning (BankID) mm. Tidigare har detta arbete varit till stora delar manuellt. 
  • Höjning av medlemsavgift beslutades från 500 kr/år till 600 kr/år från årsskiftet, och då ska även alla ST-läkare som tidigare haft gratis medlemskap betala för att få vara medlemmar. Det senare inte minst för att minska den manuella administrationen som detta annars skulle kräva. 
  • Peter Hochbergs, Mattias Bjarnegård och Peter Leander avgår från styrelsen och Nikolaos Kartalis och Isabella Björkman-Burtcher valdes in. 

På det hela ett mycket trevligt årsmöte i positiv anda lett av vår ordförande Sara Sehlstedt på ett föredömligt vis! 

Joakim Crafoord 

Sekreterare SFMR 

Mer från Imago Medica

SFPR - Ordförande har ordet

Pediatrisk radiologi Ett av föreningens huvudmål är att jobba för en god och jämlik vård/diagnostik för barn i hela landet. De flesta radiologiska undersökningar av barn utförs på andra sjukhus än landets barnsjukhus och bedöms av allmänradiologer. Genom årliga kurser för ST-läkare …

Röntgenveckan 2024

Röntgenveckan 2024 är Röntgenveckan tillbaka i Örebro där allt en gång började. Vi i projektgruppen ser fram emot att än en gång får hålla en ”riktig” Röntgenvecka. 2020 fick vi snopet ställa in på grund av pandemin. Veckan 2021 blev digital …

Styrelsereferat 11 september 2023

Information från SFMR:s styrelse Vi i styrelsen hade som vanligt styrelsemöte på måndagen i Röntgenveckan. Mycket att stå i med förberedelser inför årsmöte med mera.

SFMR:s studentpris 2022

Gastroradiologi Titel: En djuplärnings-baserad metod för att detektera och bedöma tumöregenskaper hos patienter med duktala adenokarcinom i pankreas