Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

SFMR:s företagsstipendier 2023: Thoraxradiologi

Thoraxradiologi

Stipendium från Teleconsult tilldelas Mårten Sandstedt.

Titel: Thymus tillbakabildande vid DT thorax: kopplingar till kranskärlssjukdom, kardiovaskulär prognos och immunologisk obalans.

Bakgrund: Kranskärlssjukdom är världens vanligaste dödsorsak, särskilt hos äldre. Med ålder sker också tillbakabildande av thymus, ett organ i främre bröstkorgen med immunologisk funktion. Thymus har länge haft en förhållandevis undanskymd plats inom medicinsk bilddiagnostik, men med DT är det möjligt att bedöma grad av thymus tillbakabildande.

Våra preliminära data visar hittills okända samband mellan tillbakabildande av thymus, kranskärlssjukdom och immunologisk obalans.

Syfte: Undersöka prevalensen av thymus tillbakabildande vid DT thorax och studera kopplingar till preklinisk kranskärlssjukdom (DT kranskärl), framtida kardiovaskulära händelser, kronisk inflammation, epikardiell fettvävnad samt kliniska data och livsstilsfaktorer.  

Metod: Thymus tillbakabildande vid DT thorax ska analyseras på ca 5000 SCAPIS -studiedeltagare och ca 2500 SCAPIS II -studiedeltagare. Projektet inkluderar fyra delstudier: 1. Data kommer inhämtas från SCAPIS-kohorten om preklinisk kranskärlssjukdom (DT kranskärl), demografiska, livsstils- och kliniska faktorer. Därefter ska samband med thymus tillbakabildande analyseras. 2. Data om thymus tillbakabildande från SCAPIS-kohorten ska samköras med nationella register för analys avseende samband med kardiovaskulära händelser. 3. En SCAPIS subkohort (n=92) kommer användas för att undersöka samband mellan thymus tillbakabildande och epikardiell fettvävnad. 4. Data från SCAPIS II-kohorten om preklinisk kranskärlssjukdom (DT kranskärl), demografiska, livsstils- och kliniska faktorer kommer att användas för att analysera samband med thymus tillbakabildande. Progress i kranskärlssjukdom kommer också korreleras till tymus tillbakabildande.

Betydelse: Om thymus vid DT thorax kan utgöra en ny biomarkör med ett prognostiskt värde kan detta medföra möjligheter att utveckla nya behandlingar för såväl kranskärlssjukdom som andra sjukdomar.

Mer från Imago Medica

Certifiera dig inom uroradiologi!

Svensk Urogentialradiologisk Förening Som vi tidigare annonserat är det nu möjligt att certifiera sig inom fördjupningsområdet urogenital radiologi. Först ut att bli certifierad urogenital radiolog är Henrik Leonhardt, grattis Henrik! SURF erbjuder nu ersättning för ansökningsavgiften på 2000kr till de första tio godkända …

AI-konferens i London

Information från SFMR:s styrelse We’re delighted to be a conference partner for the new Global AI Conference hosted by the Royal College of Radiologists in partnership with the NHS. Taking place on 3-4 February 2025 at the QEII Centre, London and online, the conference …

Sammandrag från SLS Fullmäktigemöte 2024 

Information från SFMR:s styrelse SFMR är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS), och årets SLS fullmäktigemöte hölls i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Nedanstående är ett kort sammandrag från fullmäktigemötet.

ECR 2024

Information från SFMR:s styrelse European Congress of Radiology, ECR, 2024 är en av världens största radiologikongresser. Styrelseledamot i SFMR Johan Henriksson var på plats och ger oss en spaning över trender inom radiologi.

Nominera till hedermedlem i SFMR

Information från SFMR:s styrelse Enligt våra stadgar så kan årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Har du förslag på någon vi borde uppmärksamma? Då …

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …