Hoppa till innehåll

Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SFMR:s företagsstipendier 2023: Thoraxradiologi

Thoraxradiologi

Stipendium från Teleconsult tilldelas Mårten Sandstedt.

Titel: Thymus tillbakabildande vid DT thorax: kopplingar till kranskärlssjukdom, kardiovaskulär prognos och immunologisk obalans.

Bakgrund: Kranskärlssjukdom är världens vanligaste dödsorsak, särskilt hos äldre. Med ålder sker också tillbakabildande av thymus, ett organ i främre bröstkorgen med immunologisk funktion. Thymus har länge haft en förhållandevis undanskymd plats inom medicinsk bilddiagnostik, men med DT är det möjligt att bedöma grad av thymus tillbakabildande.

Våra preliminära data visar hittills okända samband mellan tillbakabildande av thymus, kranskärlssjukdom och immunologisk obalans.

Syfte: Undersöka prevalensen av thymus tillbakabildande vid DT thorax och studera kopplingar till preklinisk kranskärlssjukdom (DT kranskärl), framtida kardiovaskulära händelser, kronisk inflammation, epikardiell fettvävnad samt kliniska data och livsstilsfaktorer.  

Metod: Thymus tillbakabildande vid DT thorax ska analyseras på ca 5000 SCAPIS -studiedeltagare och ca 2500 SCAPIS II -studiedeltagare. Projektet inkluderar fyra delstudier: 1. Data kommer inhämtas från SCAPIS-kohorten om preklinisk kranskärlssjukdom (DT kranskärl), demografiska, livsstils- och kliniska faktorer. Därefter ska samband med thymus tillbakabildande analyseras. 2. Data om thymus tillbakabildande från SCAPIS-kohorten ska samköras med nationella register för analys avseende samband med kardiovaskulära händelser. 3. En SCAPIS subkohort (n=92) kommer användas för att undersöka samband mellan thymus tillbakabildande och epikardiell fettvävnad. 4. Data från SCAPIS II-kohorten om preklinisk kranskärlssjukdom (DT kranskärl), demografiska, livsstils- och kliniska faktorer kommer att användas för att analysera samband med thymus tillbakabildande. Progress i kranskärlssjukdom kommer också korreleras till tymus tillbakabildande.

Betydelse: Om thymus vid DT thorax kan utgöra en ny biomarkör med ett prognostiskt värde kan detta medföra möjligheter att utveckla nya behandlingar för såväl kranskärlssjukdom som andra sjukdomar.

Mer från Imago Medica

SFPR - Ordförande har ordet

Pediatrisk radiologi Ett av föreningens huvudmål är att jobba för en god och jämlik vård/diagnostik för barn i hela landet. De flesta radiologiska undersökningar av barn utförs på andra sjukhus än landets barnsjukhus och bedöms av allmänradiologer. Genom årliga kurser för ST-läkare …

Röntgenveckan 2024

Röntgenveckan 2024 är Röntgenveckan tillbaka i Örebro där allt en gång började. Vi i projektgruppen ser fram emot att än en gång får hålla en ”riktig” Röntgenvecka. 2020 fick vi snopet ställa in på grund av pandemin. Veckan 2021 blev digital …

SFMR:s årsmöte

Information från SFMR:s styrelse Vid mötets start serverades lite bubbel och tilltugg, och därefter blev det prisutdelning till alla duktiga stipendiater.