Hoppa till innehåll

Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SFPR – Ordförande har ordet

Pediatrisk radiologi

Ett av föreningens huvudmål är att jobba för en god och jämlik vård/diagnostik för barn i hela landet. De flesta radiologiska undersökningar av barn utförs på andra sjukhus än landets barnsjukhus och bedöms av allmänradiologer. Genom årliga kurser för ST-läkare alternerande mellan Stockholm och Göteborg försöker vi förmedla det viktigaste inom barnradiologin. En återkommande kortkurs i samband med röntgenveckan har länge också varit ett uppskattat inslag. Nytt för årets röntgenvecka var en Level III-kurs/bakjoursskola där barnradiologer från Stockholm föreläste om barntrauma. 

I många år anordnade föreningen den s.k. Stockholmskursen, en tredagarskurs i första hand riktad till specialister, men som också lockade en hel del ST-läkare. De senaste åren har vi i styrelsen arbetat med en förnyelse av kursen som resulterat i ”Barnradiologidagar”. De första i sitt slag hölls på Sigtunastiftelsen våren 2022 och nu i november så är det dags igen! Tanken är att samla landets barnradiologer och alla de eldsjälar som tar ett extra ansvar för barnundersökningar på små och medelstora sjukhus i Sverige. Detta för att lära av varandra och tillsammans höja den barnradiologiska kompetensen i landet. Att ses i internatform med mycket utrymme för interaktion och kunskapsutbyte tror vi är ett vinnande koncept. Årets tema är ”Knölar – hur gör vi?” med lärorika fall dels från barnradiologer från Umeå, Lund/Malmö, Göteborg samt Stockholm och dels från deltagarna själva. Vi kommer att vara 32 barnradiologiintresserade kollegor plus Anders Castor som är barnonkolog i Lund. Han är inbjuden för att bidra med klinisk klokskap och han kommer även att prata om etik. Nytt för i år är att respektive universitetssjukhus ska presentera nyheter från respektive ställe. Det kan röra sig om förbättringsarbeten, nya rutiner/protokoll, forskningsarbeten etc. för att vi som på ett eller annat sätt jobbar med barn ska veta vad som är på gång och samtidigt lära av varandra. 

Förutom barnradiologidagarna har styrelsen de senaste åren jobbat hårt för en certifiering genom Svenska Läkaresällskapet som äntligen har förverkligats. De första certifierade barnradiologerna uppmärksammades på röntgenveckan i Uppsala.

Vid Röntgenveckan i Uppsala certifierades de första barnradiologerna
av Svenska Läkaresällskapet (SLS).
Hans Hjelmqvist från SLS delade ut certifikat till
Jacob Strömgren, Stockholm och Simon Götestrand, Lund.

På hemsidan Subspecialisering - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (slf.se) kan man läsa hur processen går till. Barndiagnostiken står för c:a 10 % av den totala undersökningsvolymen på sjukhus med neonatalverksamhet som exempelvis Jönköping, Skövde och Halmstad. Vår framtidsvision är att det ska finnas åtminstone en certifierad barnradiolog på alla de sjukhus som bedriver diagnostik av barn!

Under styrelsens arbetsdagar i april (se bilder) tackade vi av Peter Hochbergs från Lund som varit föreningens ordförande i hela 25 år! Tack för din ovärderliga insats och inspiration, Peter!

Styrelsen samlad för arbetsdagar i april 2023.
Avtackning av Peter Hochbergs i samband med styrelsens arbetsdagar i april 2023. Åsa Wiksell ordf och Peter Hochbergs avgående ordf.

Åsa Wiksell

Ordförande Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Mer från Imago Medica

Röntgenveckan 2024

Röntgenveckan 2024 är Röntgenveckan tillbaka i Örebro där allt en gång började. Vi i projektgruppen ser fram emot att än en gång får hålla en ”riktig” Röntgenvecka. 2020 fick vi snopet ställa in på grund av pandemin. Veckan 2021 blev digital …

SFMR:s årsmöte

Information från SFMR:s styrelse Vid mötets start serverades lite bubbel och tilltugg, och därefter blev det prisutdelning till alla duktiga stipendiater.

Styrelsereferat 11 september 2023

Information från SFMR:s styrelse Vi i styrelsen hade som vanligt styrelsemöte på måndagen i Röntgenveckan. Mycket att stå i med förberedelser inför årsmöte med mera.

SFMR:s studentpris 2022

Gastroradiologi Titel: En djuplärnings-baserad metod för att detektera och bedöma tumöregenskaper hos patienter med duktala adenokarcinom i pankreas