Hoppa till innehåll

Vårinformation från SFGAR

Text: Lennart Blomqvist
Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi

Ärade vänner, 
nytt år, nya möjligheter. Det känns inspirerande att se allt engagemang inom vår specialitet, inte minst inom gastroabdominell radiologi. Vill rikta ett särskilt tack till er som bidrog till det fina SFGAR-programmet under Röntgenveckan i Uppsala i september och till er som medverkade som deltagare. 

Nedan följer ett axplock av det som händer relaterat till vår delförening under 2024.

Arbetsgrupper och vårdprogram

Arbetsgrupp radiologi i det nationella kvalitetsregistret för kolorektal cancer, en grupp som funnits sedan 2020, har fått nu ordförande/sammankallande. Staffan Täckström, radiolog i Västerås, har tagit över denna roll. Staffan ingår även i styrelsen för SFGAR och är webansvarig i delföreningen. Arbetsgruppen ansvarar för radiologi i INCA som är plattformen där kvalitetsregistret finns. Arbetsgruppen har även tagit ansvar för radiologin i det nationella vårdprogrammet för kolorektal och anal cancer, för regional och lokal informationsspridning om kolorektal radiologi samt för kontinuerlig uppdatering av relevant information om kolorektal cancerdiagnostik på SLF/SFMR´s hemsida.

Övriga medlemmar i arbetsgruppen är Jenny Öhman Linköping, Johanna Berg Malmö, Cecilia Forsman Eskilstuna, Zena Salih Göteborg, Anne Hallqvist Östersund samt Lennart Blomqvist Stockholm.

Kurser och konferenser

ESGAR 2024

Vi ser alla fram emot ESGAR stora årliga kongress som hålls 28-31 maj i Göteborg. Programmet börjar bli klart. Sammanlagt har mer än 400 abstrakts sänts in till kongressen och bedömts. Glädjande är att det redan är många anmälda till kongressen och att Sverige leder just nu statistiken med 32 hittills registrerade. Se till att säkra ditt deltaga och passa på detta tillfälle att så nära inpå ha denna möjlighet att uppdatera dina kunskaper i abdominell bilddiagnostik. I samband med ESGAR 2024 kommer man för första gången att kunna ta europeisk examen i bukradiologi, EDGAR. Det finns maximalt 32 platser och deadline för anmälan till EDGAR är 15 mars. För er som missar EDGAR under ESGAR 2024 kommer nytt tillfälle online att erbjudas under hösten 2024.

ST-läkare - för de av er som behöver ST-intyg för genomgångna moment i ert curriculum vänd er till vårt SFGAR bås som kommer att finnas på kongressen.

ESGAR ordnar 2024 sammanlagt 12 workshops, flertalet online. Dessa är mycket populära och värdefulla, både för ST-läkare och specialistkompetenta radiologer. 

Mer information hittar ni på:

https://www.esgar.org/annual-meeting/esgar-2024

https://esgar.org/diploma

Det blir också en ny introduktionskurs i klinisk MRT. Den går av stapeln 8-13 september på Varbergs kusthotell. Intresseanmälningar kan redan nu göras till catrine.wetterqvist@regionstockholm.se.

Närmare detaljer kommer inom kort ut på SLF/SFMRs hemsida.

Under Global abdominal forum, 8 november, kommer ESGAR tillsammans med sin amerikanska och asiatiska motsvarighet att arrangera en onlinekurs inom HCC. Boka in detta datum. Information finns inte ute ännu men kommer att finnas på ESGARs hemsida inom kort.

Hemsidan 

Från och med 2024 har SFMR och SFGAR liksom övriga delföreningar en ny egen hemsida. Information om SFGAR, riktlinjer, rekommendationer, utlåtandemallar och annan information från delföreningen hittar ni nu på https://slf.se/sfmr/sfgar/rekommendationer-och-riktlinjer/

Guidelines och rekommendationer

Förutom de guidelines och rekommendationer ni hittar på SLF/SFMR:s hemsida, håll utkik efter de guidelines som kommer att publiceras i år från ESGAR.

Det gäller ESGAR/ESUR guidelines för:

  • DT vid akut buk
  • ESGAR/ESUR/PSOIG guidelines för imaging vidperitoneal carcinomatos
  • ESGAR/EANM guidelines för imaging vid analcancer
  • ESGAR guidelines för imaging inför behandling av avancerade bäckentumörer/bäckenexenteration.

Certifiering i bukradiologi

Hittills har sju radiologer certifierats i bukradiologi och ytterligare tre ansökningar är under bedömning. Ansvarig för att ta emot ansökningarna i SFGAR är Mischa Woetschläger Linköping. Förutom Mischa består granskningsgruppen även av Charlotte Ebeling-Berbier Uppsala, Bengt Norén Linköping samt Lennart Blomqvist Stockholm. 

Angående medlemskap

SFGAR har som ideel förening inte någon medlemsavgift och du som är medlem i SFMR och vill bli medlem i SFGAR kan anmäla ditt intresse med e-post till SFGAR´s sekreterare mischa.woisetschlager@regionostergotland.se

Axplock av några läsvärda publikationer

Reeder SB, Yokoo T, França M, Hernando D, Alberich-Bayarri Á, Alústiza JM, Gandon Y, Henninger B, Hillenbrand C, Jhaveri K, Karçaaltıncaba M, Kühn JP, Mojtahed A, Serai SD, Ward R, Wood JC, Yamamura J, Martí-Bonmatí L. Quantification of Liver Iron Overload with MRI: Review and Guidelines from the ESGAR and SAR. Radiology. 2023

Unterrainer M, Deroose CM, Herrmann K, Moehler M, Blomqvist L, Cannella R, Caramella C, Caruso D, Chouhan MD, Denecke T, De la Pinta C, De Geus-Oei LF, Dulskas A, Eisenblätter M, Foley KG, Gourtsoyianni S, Lecouvet FE, Lopci E, Maas M, Obmann MM, Oprea-Lager DE, Verhoeff JJC, Santiago I, Terraz S, D'Anastasi M, Regge D, Laghi A, Beets-Tan RGH, Heinemann V, Lordick F, Smyth EC, Ricke J, Kunz WG; European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Imaging Group. Electronic address: https://twitter.com/@EORTC; European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Gastrointestinal Tract Cancer Group; European Society of Oncologic Imaging (ESOI) and the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR). Imaging standardisation in metastatic colorectal cancer: A joint EORTC-ESOI-ESGAR expert consensus recommendation. Eur J Cancer. 2022 Nov;176:193-206.  

Lambregts DMJ, Bogveradze N, Blomqvist LK, Fokas E, Garcia-Aguilar J, Glimelius B, Gollub MJ, Konishi T, Marijnen CAM, Nagtegaal ID, Nilsson PJ, Perez RO, Snaebjornsson P, Taylor SA, Tolan DJM, Valentini V, West NP, Wolthuis A, Lahaye MJ, Maas M, Beets GL, Beets-Tan RGH. Current controversies in TNM for the radiological staging of rectal cancer and how to deal with them: results of a global online survey and multidisciplinary expert consensus. Eur Radiol. 2022 Jul;32(7):4991-5003. 

Lennart Blomqvist

Ordförande Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi

Lennart.k.blomqvist@ki.se

Mer från Imago Medica

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Utveckling och framtid inom muskuloskeletal MR-diagnostik 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Muskuloskeletal datortomografi

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vart är vi på väg?

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …

Vårinformation från SURF

Svensk Urogentialradiologisk Förening SURF fortsätter att utvecklas. Under hösten bytte föreningen namn till Svensk Urogenitalradiologisk Förening, men behåller förkortningen SURF.

SFMR:s nya medlemsregister - en uppdatering

Information från SFMR:s styrelse Som ni säkert märkt är det mycket som är nytt för SFMR den senaste tiden: digital imago, ny hemsida, och nu senast, nytt medlemsregister. Flytten av medlemsregister gör vi dels för att förenkla medlemsadministrationen, dels för att förbättra funktionaliteten på …

RSNA 2023

Information från SFMR:s styrelse Några tankar från RSNA-kongressen i Chicago 26-30 november 2023