Hoppa till innehåll

Vad är audiologi?

Audiologi är läran om hörsel. Hörsel är en medveten förnimmelse av ljud i omgivningen. Hörseln är viktig för vår muntliga kommunikation. Den är även viktig för att upptäcka faror i omgivningen, till exempel trafikljud och varningsljud. Hörseln är ett finstämt sinne och hörselorganet har en komplicerad uppbyggnad på flera nivåer, från ytterörats vindlingar i brosket genom mellanörats hörselben, innerörats olika strukturer som möjliggör att de mekaniska ljudvågorna överförs till nervsignaler och överförs till hjärnstammen. I hjärnstammen bearbetas hörselsignalerna och fortleds sedan upp till vårt hörselcentrum och når vårt medvetande. Örat är inte en enkel mikrofon som fångar upp ljudsignaler och skickar till hjärnan, utan signalerna bearbetas och sållas och regleras i ett intrikat system innan de når vårt medvetande.

Vad gör en audiolog?

En läkare som är specialist i hörsel- och balansrubbningar kallas audiolog och utreder sjukdomar som lett till hörselnedsättning och yrsel- och balansproblem. Specialisten föreslår behandling och rehabilitering utefter de behov som patienten har. Här måste man samarbeta med många andra yrkeskategorier såsom audionom, hörselpedagog, kurator, forskare, sjukgymnast, psykolog och i många fall även andra läkarspecialister.

En specialist i hörsel- och balansrubbningar är en öron-, näs- och halsläkare som genomgått ytterligare en specialistutbildning. Även öron- näs- och halsläkare utreder och behandlar hörsel- och balanssjukdomar beroende på vilken inriktning man har i sin specialitet. Audiologen har en fördjupad kunskap inom utredning och rehabilitering av dessa sjukdomar.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare