Hoppa till innehåll

Kunskapsbank

På denna sida samlar vi länkar och dokument med bra information om audiologiska frågor.

Försäkringskassan och Merkostnadsersättning

WHO

Nationella riktlinjer

Vårdförlopp Grav hörselnedsättning

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för grav hörselnedsättning är framtaget och publicerades 2022.

Rikshandboken i barnhälsovård - Hörselundersökningar

Hörselscreening erbjuds idag alla nyfödda. Utökad undersökning av hörseln rekommenderas inom riskgrupper. Lekaudiometri på BVC vid 4 års ålder. Remisskriterier.

Vårdprogram Downs syndrom

Vårdprogram Downs syndrom uppdaterat 2020. Vårdprogrammet finns på Svensk Neuropediatrisk förenings hemsida. Hörsel börjar på sidan 34.

Lokala riktlinjer och vårdprogram

Litteratur

Hearing in Adults, Davis 1995

Via referenslistan i denna artikel kommer du åt den inscannade boken som inte längre går att köpa.

Andra sidor med information om hörsel och balans

Interacoustics webinarier

Interacoustics academy har webinarier inom flera områden av hörsel- och balans

Hörsel och kognitiv sjukdom

Anders Jönssons föreläsning på Skånska demensdagen.

Yrsel.com

Yrselcenters informationsplats om yrsel- och balanssjukdomar
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare