Hoppa till innehåll
Nyheter
Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin 2022

Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin 2022

Nyhet

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. Rekommendationerna har uppdaterats den 28 februari 2022.

Rekommendationerna utgår från den begränsade tillgängliga evidens för olika frågeställningar rörande SARS-Cov-2 och kirurgi som finns och uppdateras då ny evidens tillkommer.

Läs och ladda ner de uppdaterade rekommendationerna här


Fler nyheter


Vårda vården - Upprop för vårdens arbetsmiljö

Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill inte bara ha applåder…


Nu är SOF en medlemsförening i SLS

Organisationsförändringen innebär att samtliga medlemmar i medlemsförening blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner, bland annat: Möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemsprisMöjlighet att söka forskningsanslag och…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin 2022