Hoppa till innehåll

Stipendier

LINK Swedens höftstipendium – 30.000 kr

LINK Sweden AB ställer ut ett stipendium på 30.000 kr avsett att stimulera forskning och studier avseende höftledens sjukdomar och skador, framför allt med inriktning på behandling med höftledsplastik. Stipendiet kan användas för studier och auskultation vid centra med inriktning på höftkirurgi men kan också användas till forskning inom området höftsjukdomar. Stipendiet kan sökas av alla medlemmar i Svensk Ortopedisk Förening. Styrelsen och LINK Sweden AB förväntar sig en kort redogörelse från stipendiaten inom 1 år.

SOF:s resestipendium – 30.000 kr

  • Sökande ska vara medlem i föreningen.
  • Stipendiet riktas till yngre ortoped med vidimerat forskningsintresse och
    ska användas för studier vid utländsk klinik.
  • Reseberättelse ska avlämnas inom tre månader efter fullgjord resa.

SOF:s forskningsstipendium – 30.000 kr

  • Sökande ska vara medlem i föreningen.
  • Stipendiet riktas till yngre ortoped med vidimerat forskningsintresse.

Ovanstående stipendier fördelas av styrelsen för Svensk Ortopedisk Förening och tillkännages på föreningens årsmöte under Ortopediveckan. Ansökan kan gälla flera stipendier men det måste tydligt framgå vika stipendier som avses.
Ansökan skickas senast 30 juni 2024 till sofkansli@ortopedi.se eller till följande adress: Svensk Ortopedisk Förening, Box 738, 101 35 Stockholm

ANSÖKNINGSBLANKETT TILL OVANSTÅENDE STIPENDIER

Stipendier med annat ansökningsförfarande:

Vid frågor kontakta:

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare