Hoppa till innehåll

Stipendier

Link Swedens höftstipendium – 30.000 kr

Link Sweden AB ställer ut ett stipendium på 30.000 kr avsett att stimulera forskning och studier avseende höftledens sjukdomar och skador, framför allt med inriktning på behandling med höftledsplastik. Stipendiet kan användas för studier och auskultation vid centra med inriktning på höftkirurgi men kan också användas till forskning inom området höftsjukdomar. Stipendiet kan sökas av alla medlemmar i Svensk Ortopedisk Förening. Styrelsen och Link Sweden AB förväntar sig en kort redogörelse från stipendiaten inom 1 år.


SOF:s resestipendium – 30.000 kr

 • Sökande ska vara medlem i föreningen.
 • Stipendiet riktas till yngre ortoped med vidimerat forskningsintresse och
  ska användas för studier vid utländsk klinik.
 • Reseberättelse ska avlämnas inom tre månader efter fullgjord resa.

SOF:s forskningsstipendium – 30.000 kr

 • Sökande ska vara medlem i föreningen.
 • Stipendiet riktas till yngre ortoped med vidimerat forskningsintresse.

EBOT examen – resestipendium – 10.000 kr

 • Sökande ska vara medlem i föreningen
 • Sökande skall ha godkänt resultat på EBOT examens skriftliga del

Ovanstående stipendier fördelas av styrelsen för Svensk Ortopedisk Förening och tillkännages på föreningens årsmöte under Ortopediveckan 2022. Ansökan kan gälla flera stipendier men det måste tydligt framgå vika stipendier som avses.

Ansökan skickas senast 30 juni 2022 till sofkansli@ortopedi.se eller till följande adress: Svensk Ortopedisk Förening, Tuna Industriväg 4, 153 30 Järna


Svenska Höft- och Knäföreningens stipendium till Tore Daléns minne

 • Vem kan söka?
  Du som har pågående forskning inom området artros- och ledkirurgi av höft- eller knäled.
 • Belopp?
  25.000 kr som tillfaller dig personligen för att användas till forskningsprojektet eller studieresa till forskningslabb eller annan klinik (ej konferensresa).
 • Ansökans innehåll?
  Namn, adress, titel/tjänst, projektets titel och projektbeskrivning. Hur ska sökta medel användas? Max en A4-sida med teckenstorlek 12. Bilagor kommer inte att beaktas. Ansökningar som inte uppfyller ovan beskrivet format kommer inte att beaktas.
 • Tid för ansökan?
  Ansökan ska senast 30 juni 2022 skickas till sofkansli@ortopedi.se
  Stipendiet delas ut i samband med Svenska Höft- och Knäföreningens årsmöte under Ortopediveckan 2022. Det förväntas att stipendiaten redovisar sina forskningsresultat med ett föredrag vid föreningens Arlandamöte eller på årsmötet under Ortopediveckan 2023.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar