Hoppa till innehåll

Nyheter

Vårda vården - Upprop för vårdens arbetsmiljö

Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill inte bara ha applåder – vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan …

Nu är SOF en medlemsförening i SLS

Organisationsförändringen innebär att samtliga medlemmar i medlemsförening blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner, bland annat:

NOF2022: Congress grants

NOF2022 Congress will take place on 11–13 May 2022, in Vilnius, Lithuania.Congress is intended for orthopaedic surgeons, orthopaedic residents, orthopaedic researchers etc.More information and registration: http://www.nof2022.orgThe official language of the Congress is English (no simultaneous translation).

EFORT Updates

EFORTs aktiviteter 2021 – en tillbakablick från EFORTs ordförande

Academy i Barnortopedi 2022-2024

Välkommen med din ansökan till denna första Academy i barnortopedi som arrangeras av svensk Barnortopedisk Förening (SBOF) i samarbete med SOF.

Webinar om levnadsvanor inför operation

Den 23 november höll SLS Levnadsvaneprojekt, Stark för kirurgi – stark för livet ett webinar om levnadsvanor inför operation om preoperativ optimering. Se inspelningen av webinariet här: https://www.youtube.com/watch?v=F0m9jIEGpy4

Ny hemsida

Acta Orthopaedica har fått en ny hemsida som nu finns tillgänglig för alla på https://actaorthop.org/index.php/actao