Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

Utbildning

Tillsammans med samarbetspartners driver SOF uppskattade utbildningar såsom bakjoursskola, ledarskapskurs för ortopeder och självstudiekurser för ST-läkare och sjuksköterskor.

Föreningen ansvarar för att formulera målbeskrivningen för specialistutbildningen och publicerade under 2008 en handbok som specificerar målbeskrivningens kunskapsmål. Handboken reviderades 2015. SOF deltar och arbetar aktivt med kvalitetskontroll av specialistutbildningen genom SPUR. Varje år anordnar SOF ”Ortopedexamen” som är en specialistexamen med en skriftlig del och en muntlig/praktisk del.

SOF genomför tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education ett ledarutvecklingsprogram – Att leda sjukvård – för yngre specialistkompetenta läkare med ledarpotential.

Programmet Att leda sjukvård 2022 var planerat att starta 11 – 13 januari 2022.

I skrivande stund har vi 10 deltagare anmälda, vilket är mycket glädjande. Men, för att nå en gruppstorlek som möjliggör ett bredare erfarenhets- och perspektivutbyte samt nätverkande mellan deltagarna i gruppen, så har SOF beslutat att skjuta fram starten till hösten, till samma datum som programmets tredje modul var planerad till. Detta för ge mer tid för presumtiva deltagare att hinna fatta beslut och få godkänt om anmälan, samt att vi också kan komma att bredda deltagandet till andra specialiteter som är näraliggande ortopedi. 

Det innebär att dagarna 11-13 januari (2022) samt 6-8 april ställs in.

Programmet startar istället den 14-16 september 2022 med modul 1.
Följande datum är planerade för övriga moduler:
2: 28-30 november 2022
3: 11-13 januari 2023
4: 25-26 maj 2023

Tipsa gärna kollegor inom ortopedi eller andra opererande specialiteter om denna värdefulla kurs!

Du hittar mer information om utbildningen samt anmälningsblankett nedan. Anmälningsblanketten ska fyllas i av deltagaren och godkännas av verksamhetschefen och skickas in senast 30 april 2022.

Informationsblad
Anmälningsblankett

SPUR

I samband med att läkarutbildningen i Sverige blev målstyrd 1992 initierade Sveriges läkarförbunds specialistutbildningsråd (SPUR) och SPUR-inspektioner.

Efter ett lyckat pilotprojekt permanentades verksamheten 1993 och det beslöts då att bilda en stiftelse att sköta verksamheten: Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet, i dagligt tal kallad SPUR-stiftelsen.

Syftet med inspektionerna är att granska, stärka och höja kvaliteten i utbildningen. De ska ses som ett incitament för och ett hjälpmedel i ett ständigt förbättringsarbete av utbildningskvaliteten.

Inom ramen för SPUR uppmuntrar och följer SOF upp att inspektioner görs med regelbundenhet. Föreningen ordnar även avstämningsmöten och arrangerar utbildningstillfällen för nya inspektörer inom specialiteten.

Är du intresserad av att bli SPUR-inspektör?

Hör då av dig till styrelsens SPUR- och kvalitetsansvarig

Mer information finner du på Lipus.se

Litteratur och tidskrifter

Magnus Karlsson, Jon Karlsson och Harald Roos lärobok i ortopedi.
Recension i Läkartidningen >>


Per Aspenbergs Benboken om frakturer och forskning.


Urban Lindgrens och Olle Svenssons grundläggande bok om ortopedi.


Undersökningsteknik

Två läkarstudenter från Lunds Universitet, Patrick Wetterlöv och Therese Wetterlöv har som en del i sitt examensarbete gjort en mycket fin instruktionsfilm i ortopedisk undersökningsteknik i samarbete med Christian Anker Hansen och produktionsbolaget Viewfind. SOF har samlat filmklippen här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar