Hoppa till innehåll

Utbildning

Tillsammans med samarbetspartners driver SOF uppskattade utbildningar såsom bakjoursskola, ledarskapskurs för ortopeder och självstudiekurser för ST-läkare och sjuksköterskor.

Föreningen ansvarar för att formulera målbeskrivningen för specialistutbildningen och publicerade under 2008 en handbok som specificerar målbeskrivningens kunskapsmål. Handboken reviderades 2015. SOF deltar och arbetar aktivt med kvalitetskontroll av specialistutbildningen genom SPUR. Varje år anordnar SOF ”Ortopedexamen” som är en specialistexamen med en skriftlig del och en muntlig/praktisk del.

Svensk Ortopedisk Förening och Svenska Infektionsläkarföreningen inbjuder till gemensam utbildning.

Målet är att ge insikt i viktiga bakomliggande principer i handläggningen av Implantatrelaterade ortopediska infektioner och uppnå nödvändiga kunskaper för att på konsult- och bakjoursnivå kunna hantera frågeställningar om Implantatrelaterade ortopediska infektioner.

Målgruppen är specialistläkare.

Ta del av informationsbladet här

LÄNK TILL ANMÄLNINGSFORMULÄR

Svensk Ortopedisk Förening genomför tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education ett ledarutvecklingsprogram – Att leda sjukvård – för specialistläkare inom ortopedi och andra kirurgiska specialiteter som är i början av sitt ledarskap eller på gång att bli ledare.

Vi planerar för en ny kurs som kommer ha första modulen 22-24 januari 2025.

Ta del av informationsbladet här

LÄNK TILL ANMÄLNINGSFORMULÄR

SPUR

I samband med att läkarutbildningen i Sverige blev målstyrd 1992 initierade Sveriges läkarförbunds specialistutbildningsråd (SPUR) och SPUR-inspektioner.

Efter ett lyckat pilotprojekt permanentades verksamheten 1993 och det beslöts då att bilda en stiftelse att sköta verksamheten: Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet, i dagligt tal kallad SPUR-stiftelsen.

Syftet med inspektionerna är att granska, stärka och höja kvaliteten i utbildningen. De ska ses som ett incitament för och ett hjälpmedel i ett ständigt förbättringsarbete av utbildningskvaliteten.

Inom ramen för SPUR uppmuntrar och följer SOF upp att inspektioner görs med regelbundenhet. Föreningen ordnar även avstämningsmöten och arrangerar utbildningstillfällen för nya inspektörer inom specialiteten.

Är du intresserad av att bli SPUR-inspektör?

Hör då av dig till styrelsens SPUR- och kvalitetsansvarig

Mer information finner du på Lipus.se

Litteratur och tidskrifter

Magnus Karlsson, Jon Karlsson och Harald Roos lärobok i ortopedi.
Recension i Läkartidningen >>


Per Aspenbergs Benboken om frakturer och forskning.


Urban Lindgrens och Olle Svenssons grundläggande bok om ortopedi.


Undersökningsteknik

Två läkarstudenter från Lunds Universitet, Patrick Wetterlöv och Therese Wetterlöv har som en del i sitt examensarbete gjort en mycket fin instruktionsfilm i ortopedisk undersökningsteknik i samarbete med Christian Anker Hansen och produktionsbolaget Viewfind. SOF har samlat filmklippen här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare