Hoppa till innehåll

SOF:s Bakjoursskola

Vi erbjuder en möjlighet för specialister i ortopedi att skaffa sig en formell bakjourskompetens. Bakjoursskolan vänder sig till specialister med minst 3 års erfarenhet.

  • Krav för att få delta: Medlemskap i SOF och sanktion av verksamhetschef.
  • En anmälan till bakjoursskolan är bindande och gäller alla fyra kurser.
  • Max antal deltagare per omgång: 24 st.

Bakjoursskolan består av fyra kurser under ett till två års tid:

KursLäroplanLängdAnsvar
Övre extremitetens trauma + Handpdf  pdf3 dagarSSAS, SOTS och Handkirurgen
Rygg- och Barnortopedipdf  pdf3 dagarRygg och Barn
Ledprotes, ledinfektion och ledarskap2 dagarSvenska Höft- och Knäföreningen
Multitrauma, nedre extremitet och fotpdf  pdf2 dagarSOTS och Fotkirurgen

Kurserna är teoretiska med utgångspunkt från falldiskussioner och korta föreläsningar, utifrån evidensbaserad medicin. De innehåller inte några "work-shops" och för att skapa bra diskussionsklimat begränsas deltagarantalet till 24 stycken. Inför kurserna ska deltagarna förbereda relevanta fall och läsa in angiven litteratur. Läroplanerna för respektive delkurs följer samma mall. Den är uppdelad i vad man ska kunna handlägga själv inom 12 timmar och vad som ska handläggas inom 72 timmar. Dessutom ingår specifika kunskaper och färdigheter som varierar beroende på subspecialitet. Kunskapskontroll efter avslutad kurs kommer att ske i form av webbaserad hemtentamen. Delföreningarna ansvarar för respektive kurs och kommer även att samarbeta vid några kurstillfällen. En endagars ledarskapskurs ingår där skyldigheter och rättigheter som bakjour tas upp. Läkare i ledande positioner är inbjudna som föreläsare och moderatorer till detta tillfälle.

Förhoppningen är att bakjoursskolan kommer att förbereda deltagarna för arbetet som blivande bakjourer med åldrande befolkning, allt större medicinska utmaningar, ökade kvalitetskrav, nya metoder och framförallt skapa ett nätverk av kollegor i landet, som kan rådfrågas vid behov.

Pågående och kommande omgångar av bakjoursskolan:

Vid frågor kontakta:

  1. Lena Göthe
    SOF:s kansli
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare