Hoppa till innehåll

Årets SOF-Ortoped

SOF:s styrelse har beslutat att från och med 2022 dela ut ett nytt stipendium: ”Årets SOF-Ortoped”. Stipendiet är instiftat som en hyllning till den svåra konsten att vara en skicklig kliniker och de många kollegor runt om i landet som bemästrar den. För att kunna få utmärkelsen skall den nominerade vara specialistläkare i ortopedi sedan minst fem år, medlem i SOF och just en skicklig kliniker.

Nomineringar görs av verksamhetschef, eller av annan kollega med bifall av verksamhetschef. Stipendiesumman är om 30 000 kronor och skall användas till något som stipendiaten uppfattar som för honom eller henne lustfyllt och berikande.

Vem skulle ni på er klinik vilja nominera?

Nomineringsblanketten skickas senast 30 juni 2023 till sofkansli@ortopedi.se eller till följande adress: Svensk Ortopedisk Förening, Tuna Industriväg 4, 153 30 Järna.
Stipendiet tillkännages på SOF:s årsmöte under Ortopediveckan i Göteborg.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare