Hoppa till innehåll

Medlem

Som medlem i Svensk Ortopedisk Förening får du:

 • Medlemstidningen Ortopediskt Magasin – 4 nr/år
 • Den vetenskapliga nättidskriften Acta Orthopaedica
 • Publicera gratis i Acta Orthopaedica
 • Möjlighet att söka föreningens stipendier
 • Reducerad deltagaravgift till SOF:s årsmöte, Ortopediveckan
 • Medlemskap i EFORT, NOF och Svenska Läkaresällskapet
 • Medlemskap i Epiphysen (detta gäller nyfärdiga specialister, underläkare och ST-läkare i ortopedi)

Avgiften för medlemskapet är för närvarande 1.400 kr/år.


Bli medlem

Alla läkare som har läkarexamen är välkomna att ansöka om medlemskap. Vårt medlemsregister hanteras fr.o.m januari 2021 av Sveriges läkarförbund och medlemsavgiften faktureras därifrån (månadsvis). Du behöver inte vara medlem i förbundet för att vara medlem i SOF. Inval i föreningen sker vid våra ordinarie styrelsemöten (ca 12 per år).

Så här ansöker du om medlemskap:

 1. För inval i föreningen krävs det enligt föreningens stadgar rekommendation från två befintliga medlemmar så skicka ett meddelande till sofkansli@ortopedi.se och uppge din arbetsplats samt namn och e-postadress till dina två referenser.
 2. Fyll i och skicka in ansökan via länken nedan, välj ”Svensk Ortopedisk Förening” i listan med föreningar. Medlemsansökan


Som medlem i SOF är du även medlem i:

EFORT

EFORT - European Federation of National Associations in Orthopaedic and Traumatology

NOF

NOF - Nordisk Ortopedisk Förening

Svenska Läkaresällskapet

Sedan januari 2022 är SOF en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet. Samtliga SOF medlemmar blir per automatik föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner

Epiphysen

Alla nyfärdiga specialister, underläkare och ST-läkare i ortopedi är automatiskt medlemmar i Epiphysen så länge de är medlemmar i SOF. Medlemskapet kostar inget extra utöver SOF:s medlemsavgift.

Vid frågor kontakta:

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar