Hoppa till innehåll

Medlem

Som medlem i Svensk Ortopedisk Förening får du:

  • Medlemstidningen Ortopediskt Magasin – 4 nr/år
  • Den vetenskapliga nättidskriften Acta Orthopaedica
  • Publicera gratis i Acta Orthopaedica
  • Möjlighet att söka föreningens stipendier
  • Reducerad deltagaravgift till SOF:s årsmöte, Ortopediveckan
  • Medlemskap i EFORT, NOF och Svenska Läkaresällskapet
  • Medlemskap i Epiphysen (detta gäller nyfärdiga specialister, underläkare och ST-läkare i ortopedi)

Avgiften för medlemskapet är för närvarande 1.400 kr/år.

Alla läkare som har läkarexamen är välkomna att ansöka om medlemskap. Vårt medlemsregister hanteras av Sveriges läkarförbund och medlemsavgiften faktureras därifrån (månadsvis). Du behöver inte vara medlem i förbundet för att vara medlem i SOF. Inval i föreningen sker vid våra ordinarie styrelsemöten (ca 12 per år).

Ansök om medlemskap i två enkla steg:

Steg 1: För inval i SOF krävs det enligt föreningens stadgar rekommendation från två befintliga medlemmar. Maila till sofkansli@ortopedi.se och meddela namnen på dina två referenser inklusive e-postadress.
Steg 2: Fyll i och skicka in ansökan via länken nedan, välj ”Svensk Ortopedisk Förening” i listan med föreningar.
Medlemsansökan

Information om medlemsfakturan

Sedan januari 2021 är det Sveriges läkarförbund (SLF) som fakturerar SOF:s medlemsavgift och faktureringen sker månadsvis. För dig som är medlem i SLF läggs medlemsavgiften för SOF till på månadsfakturan från SLF. På samtliga pappersfakturor tillkommer det 30 kr i administrationsavgift så det bästa är att betala fakturan med e-faktura eller autogiro.
Information om hur du anmäler e-faktura eller autogiro

Föreningsloggan

Föreningsloggan får inte användas utan styrelsens godkännande.
Förfrågan hänvisas till kansliet sofkansli@ortopedi.se

Som medlem i SOF är du även medlem i:

EFORT

EFORT - European Federation of National Associations in Orthopaedic and Traumatology

NOF

NOF - Nordic Orthopaedic Federation

Svenska Läkaresällskapet

Sedan januari 2022 är SOF en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet. Samtliga SOF medlemmar blir per automatik föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner

Epiphysen

Alla nyfärdiga specialister, underläkare och ST-läkare i ortopedi är automatiskt medlemmar i Epiphysen så länge de är medlemmar i SOF. Medlemskapet kostar inget extra utöver SOF:s medlemsavgift.

Vid frågor kontakta:

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare