Hoppa till innehåll

Bästa ortopediska avhandling

Svensk Ortopedisk Förenings styrelse delar ut ett stipendium till författaren av den bästa ortopediska avhandlingen under kalenderåret 2023.
Stipendiebeloppet är maximalt 30.000 kr och avser deltagande i nationell eller internationell kongress.


Följande kriterier gäller för beslut:

 • Sökande skall vara medlem i SOF.
 • Stipendiaten väljs ut bland de kandidater som under kalenderåret försvarat sin avhandling och ansökt om stipendiet genom att skriva en kort sammanfattning i Ortopediskt Magasin för publikation senast i nummer 2 (våren) året efter avhandlingen försvarades.
 • Stipendiet tilldelas en person som under året skrivit en avhandling som bedöms medföra störst nytta för ortopedin.
 • Styrelsen för SOF utser stipendiaten.
 • Beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaten tillkännages i samband med föreningens årsmöte.
 • Stipendiet är personligt.
Ansökan sker genom att du:
 • Skickar in 2 exemplar av din avhandling i tryckt form till SOF:s vetenskapliga sekreterare (Maziar Mohaddes, Askims Kyrkväg 51, 436 42 Askim).
 • Skickar avhandlingen som digital pdf till följande e-postadress
 • Skickar en kort populärvetenskaplig sammanfattning samt en faktaruta (max 3500 tecken inkl. ev. en väsentlig tabell eller figur). Glöm inte att skicka en porträttbild på dig själv, samt din fullständiga titel och arbetsplats. Detta skickas till SOF:s kansli sofkansli@ortopedi.se för publikation senast i Ortopediskt Magasin nr 2, 2024. För att din sammanfattning ska komma med i OM nr 2 måste materialet inkomma senast den 10 maj 2024.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare