Hoppa till innehåll

Välkommen till Epiphysen

En yngreläkarförening inom Svensk Ortopedisk Förening

Epiphysen är en förening för ST-läkare och nyblivna specialister inom ortopedi i Sverige. Vi bevakar och verkar för en bra kvalitativ ST-utbilning i ortopedi. Med oss kan du diskutera din utbildning, funderingar kring ortopedyrket och annat som rör din yrkesverksamma vardag!

 

Epiphysens styrelse 2023
Översta raden från vänster: Ludvig Algemark Clase, Frida Boström, Marcus Svensson, Pendar Khalili, Arvid Von Konow
Nedersta raden från vänster: Alexander Tilosius, Karin Bokvist, Alice Bäckman
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare