Hoppa till innehåll

Vad är Epiphysen?

Epiphysen bildades 2000 som en underförening till SOF (Svensk Ortopedisk Förening) för yngre ortopeder. Syftet är att tillvarata unga ortopeders intressen och behov vad gäller utbilding, utveckling, jämställdhet samt att vara en samlingspunkt för yngre ortopeder.

Styrelsen består av ST-läkare och nyblivna specialister. Målsättningen är att de skall vara jämt utspridda över landet och utgöra ett tvärsnitt av våra medlemmar. Styrelsen representerar via ordförande Epiphysen i SOF:s styrelse och samarbetar med europeiska systerföreningar för att uppnå föreningens mål. Vi deltar i NOF:s kongress (Nordic Orthopaedic Federation) som äger rum vart annat år, för att främja samarbete med nordiska systerföreningar.

Epiphysens största aktivitet under året är programpunkterna vi arrangerar under ortopediveckan. Styrelsen ordnar ett föreläsningsblock särskilt intressant för yngre ortopeder. Föreningens årsmöte är också förlagt till ortopediveckan. Då detta är avslutat följer middag med samkväm för samtliga medlemmar. Av de som närvarar ofta upplevt som veckans höjdpunkt.

När vi inte ses på möten arbetar styrelsen på med att förbättra tillvaron för oss som unga ortopeder.

Vi tar tacksamt emot synpunkter från Dig om vårt arbete, förslag på vad Du tycker vi skall ägna oss åt och andra frågor som rör yngre ortopeder.

Vi nås på mailadressen epiphysen@ortopedi.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar