Hoppa till innehåll

Medlemskap

Bli medlem

Vill du bli medlem?

1) Skicka ett mail till föreningens fackliga sekreterare Sofia Myhrman (sofia.myhrman@vgregion.se) där du anger följande:

–          Namn
–          Personnummer
–          E-postadress
–          Telefon
–          Adress (hemadress)
–          Yrke/titel
–          Arbetsplats (sjukhus)
–          Medlemskap i Sveriges läkarförbund (SLF): ja/nej
–          Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet: ja/nej

2) Medlemsavgiften är 300:- per år. Medlemsavgiften faktureras via Sveriges läkarförbund om du är medlem där. Om du inte är medlem i SLF, betalar du in avgiften till bankgironummer 416-7292. Märk inbetalningen med namn och personnummer.


Överväg gärna att bli medlem i Svenska Läkaresällskapet om du inte redan är det! Vi har tyvärr inte kunnat ansöka om att bli en sektion i SLS. För att ansöka om att bli en sektion måste minst 30 av SHLF:s medlemmar vara individuella medlemmar i SLS, och där är vi ännu inte. Om vi blir en sektion i SLS får vi möjlighet att påverka sådant som berör vårt kompetensområde genom att besvara remisser som kommer till SLS från Socialstyrelsen, Socialdepartementet m.fl. myndigheter och departement och vi får också möjlighet att påverka vad SLS ska arbeta med. Som medlem i SLS får du möjlighet att söka stipendier ur deras många forskningsfonder, du får utnyttja SLS lokaler för möten och du får besöka vetenskapliga konferenser och möten till reducerad avgift.

 Välkommen som medlem!

Anders Johansson, ordförande       Sofia Myhrman, facklig sekreterare

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare