Hoppa till innehåll

Om SHLF

Svenska Hygienläkarföreningen är en sammanslutning av personer vilkas arbete till väsentlig del inriktar sig mot ämnesområdet Vårdhygien.

Föreningens ändamål är att öka patientsäkerheten genom att främja utveckling inom ämnesområdet vårdhygien.

Fackligt arbete, forskning samt utbildning av hygienläkare är centralt i föreningens arbete.

Som medlem kan antas läkare som är verksam inom ämnesområdet Vårdhygien eller inom närstående områden.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare