Hoppa till innehåll

Presentationer från tidigare möten


Svenska hygienläkarföreningens höstmöte 2023

Inledning och presentation Anders Johansson

Utbildningsfrågor Hur får vi till en bra utbildning av ST-/hygienläkare?
Bedömningsinstrument för individuella bedömningar.
Socialstyrelsens ST-föreskrift 2021
Jakob Morén

Lågvärdevård inom vårdhygien En diskussion med utgångspunkt i Choose Wisely kampanjen. Läs gärna innan! Kloka kliniska val – att avstå det som inte gör nytta för patienten (lakartidningen.se). Rapport från arbetsgruppen för kloka kliniska val, Svenska Läkaresällskapet rapport_sls_kkv-20230823.pdf Sofia Myhrman

Desinfektionsmedel  En uppdatering med gammalt och nytt. Anders Johansson

Aktuell forskning och kvalitetsarbeten
Jon Edman Wallér presenterar sin avhandling om CDI.

Ulf Karlsson presenterar sjukhusförvärvad influensa i Skåne 2013-19

Vägledning för vårdhygieniskt arbete
Exempel på implementering av vägledningen i regionerna och diskussion om hur vi kan stödja fortsatt arbete.
Uppsala Jakob Morén
Jönköping, kommunal vård David Edenvik


Vårdhygiensession på infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Halmstad

Hur ska man agera när de kluriga vårdhygienfrågorna dyker upp på kvällar och helger? Förhoppningsvis känner de som deltog på Vårdhygien på jourtid – dos and dont´s sig numera lite tryggare. Anders Johansson och Amelie Magnander från SHLFs styrelse höll i en 90 minuter lång fallbaserad session, där flera olika smittämnen såsom t.ex. vattkoppor, influensa, Covid-19, multiresistenta bakterier och Legionella diskuterades. Med på scenen fanns också en panel bestående av två infektionsläkare och en klinisk mikrobiolog. Frågor kring fallen ställdes dels till panelen, men också till publiken som mentimeterfrågor och flera intressanta diskussioner uppkom. Trots tuff konkurrens med tre andra parallella sessioner deltog ca 80 personer och från flera håll har det kommit önskemål om att vårdhygien ska vara ett stående inslag under kommande konferenser.


Hygienläkarforum 2023-02-28

Streptokocker i kvinnosjukvården – Erik Senneby, Kristina Trell


Hygienläkarforum 2022-11-30

Candida auris – Ellinor Melin, Sofia Myhrman


Svenska hygienläkarföreningens höstmöte 2022

Utbildningsfrågor – Aktuell inventering av ST-läkare, kursbehov och SPUR. Presentation av Socialstyrelsens föreskrift om läkarnas specialiseringstjänstgöring – Jakob Morén

Riskbedömning av arbetsmiljön inom vården – Inledande presentation inför paneldiskussion med deltagande av Arbetsmiljöverket – Jenny Persson Blom, Madeleine Kais, Ingemar Rödin, Jonathan Lyström

Provtagning av endoskop – Anna Holmberg

Hur ska vi prata om smitta via luftvägar i framtiden? – Historik, nuläge och framtid. Presentation och gruppdiskussion. – Carl - Johan Fraenkel

ECDC PPM – Stephan Stenmark

NAG vårdhygien – Ann Tammelin


Svenska hygienläkarföreningens webbinarium 2021-02-02: PPE/MTP gränsdragningar för skyddsutrustning i vård och omsorg

PPE/MTP gränsdragningar för skyddsutrustning i vård och omsorg: Regelverk och myndigheter – Olle Aspevall

Gränsdragning PPE/MTP i praktiken för skyddsutrustning i vården – Jakob Sparby

Samverkan kring skyddsutrustning – Andreas Lägermo

Se hela webbinariet på länk


Svenska hygienläkarföreningens höstmöte 2019

Aktuellt om SFVH – Ingemar Qvarfordt

Nytt från Socialstyrelsen – Axana Haggar

Nytt från Folkhälsomyndigheten – Anneli Carlander

EU-JAMRAI – Lotta Edman, Katarina Madehall

Uppmärksamhetsinformation rörande blodsmitta och MRB – Ingemar Engström

Uppmärksamhetsmärkning ur ett smittskyddsperspektiv – Eva Gustafsson

Candida auris – snart i Sverige? – Maria Werner

Utbildningsfrågor – Ellinor Melin

NAG Vårdhygien – Ann Tammelin

C. difficile – Att tidigt upptäcka smittspridning och utbrott – Jon Edman Wallér

Vattengrupp – erfarenhet från Skåne – Anna Stjärne Aspelund

LAF-tak – bra eller dåligt? – Birgitta Lytsy

VRE-utbrott – en utvärdering – Lars Blad


Svenska hygienläkarföreningens höstmöte 2018

Utbildningsfrågor – Ellinor Melin

Nytt från Socialstyrelsen  – Axana Haggar

Nytt från Folkhälsomyndigheten – Malin Grape

Luftfuktighet på operationssal och sterilförråd – Anna Holmberg

Introduktion till städning i vården – Anders Johansson

Revision av SIV – Mall Kriisa

Ytor i vårdmiljöer – Birgitta Lytsy

Väteperoxid i luften – Carl-Johan Fraenkel

UV-ljus och desinfektion – Anna Holmberg

Endoskopi säsong 2 – Anna Holmberg


Svenska hygienläkarföreningens höstmöte 2017

Enkelrum versus flerpatientrum – Anders Johansson och Carl‐Johan Fraenkel

En patient‐ett rum – Maria Werner

Utbildningsfrågor – Maria Marklund

Endoskopi – hur får man det rätt – Maria Marklund

Endoskopi – Anna Holmberg

Endoskopi – Maria Werner

Praktiska hygienaspekter vid endoskopi- Magnus Roberg

Nytt från SKL- Agneta Andersson

Patientsäkerhetsarbete på Socialstyrelsen – Axana Haggar

Nytt från Folkhälsomyndigheten – Malin Grape

Programråd Vårdhygien – Ingemar Qvarfordt

SKL‐rapporten om vårdrelaterade infektioner – Anders Johansson

WHO core components for IPC – Birgitta Lytsy


Svenska hygienläkarföreningens höstmöte 2016

Nytt från Socialstyrelsen – Agneta Holmström

Nytt från LÖF – Pelle Gustavsson

Vårdrum vid luftburen smitta – Carl-Johan Fraenkel

Ventilation vid luftsmitta – vad säger skrifterna? – Ulrika Ransjö

Ventilation och andra åtgärder för att förebygga luftburen smitta – Torsten Holmdahl, Peter Lanbeck

Nytt från SKL – Agneta Andersson

Nextgeneration sequencing – hur kan hygienläkare använda detta? – Anders Johansson

NGS-teknik för rutinmässig epidemiologisk typning – Aina Iversen

Utbildningsläget inom vårdhygien – Charlotta Karlsson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Presentationer från tidigare möten