Hoppa till innehåll

ST-utbildning

Här hittar du information om utbildning för att bli specialistläkare i vårdhygien.

Vårdhygien är en tilläggsspecialitet. Det innebär att du behöver vara specialistläkare i infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi för att kunna ansöka om specialistkompetens i vårdhygien. Det vanligaste är att först göra klart ST-utbildningen i grundspecialiteten, men du kan också göra ST-utbildningarna parallellt.

Vanliga frågor och svar om ST-utbildning i vårdhygien

Om du är ny ST-handledare eller ST-läkare och behöver stöd i praktiska frågor, så kan du kontakta Anna Holmberg eller Andreas Winroth.

Kurser för ST-läkare

Målbeskrivningen för ST anger vilka delmål som behöver täckas av kurser, se ovan. Kursen kan vara finansierad av Socialstyrelsen och kallas då SK-kurs.

För att använda kursen i din ansökan om specialistkompetens behöver du ett intyg på Socialstyrelsens blankett för genomförd kurs. Intyget kan skrivas under av kursledaren eller av handledaren. Om du har kursintyget på en annan blankett kan alltså handledaren fylla i Socialstyrelsens blankett, vilka delmål intyget avser och skriva under.

SK-kurser och kursämnen

SK-kurser för ST-läkare inom vårdhygien ges enligt specialitetens kursämnen.

Hygienläkare i Sverige behöver hjälpas åt att anordna kurser för ST-läkare. Socialstyrelsen avropar SK-kurser inom vårdhygien varje år, vilket innebär att du kan få ersättning för att anordna en kurs. Kontakta Jon Edman Wallér om du vill ha mer information.

Även SK-kurser som anordnas för andra specialiteter kan vara relevanta för ST-läkare i vårdhygien. Se till exempel information om nedanstående kurser i Socialstyrelsens kurskatalog:

  • Grundläggande klinisk mikrobiologi
  • Antimikrobiell terapi
  • Biorisker vid mikrobiologiska laboratorier

Litteraturtips

Här listas exempel på litteratur som använts av ST-läkare i vårdhygien under ST-utbildningen. Kontakta Jon Edman Wallér om du har fler tips på litteratur som kan läggas till på listan.

  • Damani, N. (2019). Manual of infection prevention and control. Oxford University Press, USA.
  • Giesecke, J. (2017). Modern infectious disease epidemiology. CRC Press.
  • Hedin, G. (2020). Vårdhygien: vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Liber.
  • Jarvis, W. R. (2022). Bennett & Brachman's hospital infections. Lippincott Williams & Wilkins.

SPUR-granskningar

Svenska Hygienläkarföreningen behöver SPUR-granskare för att granskningar av ST-utbildningen ska kunna göras. Kontakta Jon Edman Wallér om du är intresserad!

En SPUR-granskning av ST-utbildning i vårdhygien görs i första hand av en specialist i vårdhygien och en gästinspektör från en närliggande specialitet eller gruppen frivilliga SPUR-inspektörer.

Mer information om SPUR-granskningar finns hos Lipus:

Mejllista för ST-läkare

Det finns en mejllista för ST-läkare i vårdhygien i Sverige. Listan används för utskick av riktad information om t.ex. kurser och för att ST-läkare ska kunna utbyta erfarenheter och ställa frågor till varandra.

Kontakta Jon Edman Wallér om du vill vara med på listan!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare