Hoppa till innehåll

Vårdprogram

Nationellt vårdprogram covid-19 (version 5 mars 2023).

Dokumentet uppdateras löpande och revideras minst var sjätte månad. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen. Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till ordförande SHLF (anders.johansson@regionvasterbotten.se).

För att ladda ner vårdprogrammet klicka här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare