fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

ST-utbildning

Övergångsbestämmelser finns till och med 30 juni 2025 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring 3 kap. 2 § att specialist i infektionssjukdomar eller klinisk mikrobiologi jämställs med specialist i vårdhygien vid val av handledare.

Målbeskrivning
Vill du se målbeskrivningar för samtliga ST, klicka här.

Inledning till checklista

Checklista till målbeskrivning

Kursämnen
Läs även på Socialstyrelsens hemsida om kursämnen.

Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer, för att göra det tydligare vilka kompetenser ST-läkaren förväntas utveckla inom ett visst område.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida här: Om kursämnen som utbildningsstöd.

Vägledning inför ansökan om specialistkompetens i Vårdhygien.

SK-kurser

Socialstyrelsens kurskatalog för SK-kurser

Tidigare genomförda SK-kurser

Desinfektion. Örebro, 19–20 oktober 2016
Kursbeskrivning
Kursprogram

Vårdhygieniska principer för utformning av vårdlokaler
Kursdatum 2016-12-12, 2016-12-14, 2017-01-09 och 2017-01-11, kl. 13.00–16.30 samtliga tillfällen.
Kursen ges som videokonferens av Vårdhygien Västerbotten, VLL
För fullständig information klicka här.

Grundläggande klinisk mikrobiologi och diagnostik, 4-5 oktober 2017, Malmö
Program

Juridikutbildning för ST-läkare i Vårdhygien, 25-26 april 2018, Malmö

Medicintekniska produkter, 18–19 september 2018, Stockholm

Medicintekniska produkter för hygienläkare, 26 – 27 januari 2021

Övrig utbildning

Webinar – 12 months of COVID – what have we learned? Part 1, 24 mars 2021
Webinariet är kostnadsfritt och anordnas av Healthcare Infection Society. För mer information och anmälan klicka här.

Spridning av infektionssjukdomar via aerosoler och droppar
– en kurs för personal inom vården, 5-7 maj 2021, 08.30 – 17.00
Kursens syfte är att ge en grundläggande kunskap om hur potentiellt smittsamma virus och bakterier avges till luften i aerosoler och droppar, hur de transporteras i luften och hur de deponerar i våra luftvägar eller på ytor i rummet. Kursen kommer att gå igenom skyddsåtgärder mot luftburen smittspridning och hur ventilation, munskydd och luftrenare fungerar. Även grundläggande virologi om luftvägsvirus, deras överlevnad i miljön och vad som påverkar inaktivering av virus.

Kursen riktar sig till vårdpersonal, läkare och sjuksköterskor, eller andra akademiker och praktiker med inriktning mot smittspridning och smittskyddsåtgärder.

För mer information och anmälan klicka här.

ESCMID Courses and Workshops 2020/2021

Nordisk magisterutbildning i Smittskydd och Vårdhygien, Göteborgs universitet

Magisterprogram i Smittskydd och vårdhygien, Högskolan i Skövde

ECDC:s sammanställning av utblidningar i EU inom ämnesområdet vådhygien

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem