fbpx
Hoppa till innehåll

Styrelsemöte dag 1

Styrelsemöte pågår under två dagar genom zoom, många punkter ligger på listan.

Nyhet

Mötet öppnades och vi började med att  var och en av oss har fått presentera vad vi gjort det gånga året och vad vi önskar att göra under nästa år. Trots Covid året framkommer att en hel del arbete har gjort. Tyvärr gick mycket arbete till att arrangera ett SWEETs som till slut behövdes ställas in då Covidsituationen förändrades ganska ordentligt veckan innan och vi fick hålla flera snabbt påkallade mötet för att besluta hur vi skulle gå vidare. Remsser har svarats på. Philipp har hållit Luftvägskurs. Hilda modererade LT-patiensäkerhetsdag. Arin och Nicholas skrev en debattartikel i DN om totalförsvar och katastrof. Flera ledamöten sitter också i andra grupper och utskott där olika arbeten pågår, Lisa Kurland är bland annat i gruppen NPO Akut Vård.

Just nu pågår en diskussion om ett dokument som tagits fram av Johanna Berg och Nicholas Aujalay efter att vi tidigare haft workshop om SWESEMs vision. Sammantaget är styrelsen mycket nöjda med dokumentet och vi hoppas snart kunna presentera arbetet.


Fler nyheter


Utdelade stipendier från Läkarförbundets forskningsfond 2021

Sophia Nosko, specialistläkare anestesi och intensivvård på Thoraxanestesin, Universitetssjukhuset Örebro och Cecilia Arfwedson, biträdande överläkare, anestesi och intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har beviljats stipendium på 30 000 kronor vardera från Läkarförbundets forskningsfond 2021.
Nyheter

Brister i regeringsförklaringen

Andelen av befolkningen med fast läkare minskar. Utvecklingen går bakåt. Omställningen till nära vård prioriteras inte. Rätten till fast läkare har tidigare utlovats. Idag var statsministerns löfte att antalet skulle öka. Det måste vara slut på fina ord - det …
Nyheter

Ledarskaps-ST och Läkarförbundets handledarpris på Studierektorskonferensen

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i förbundets studierektorsnätverk till konferens. Konferensen leds av Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsråd (UFO). Syftet med Studierektorskonferensen är att sprida information, diskutera aktuella angelägenheter och ger tillfälle till …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar