Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Forskning

Vetenskapligt pris

Inför det nationella mötet SWEETs kan abstract för ett vetenskapligt arbete lämnas in för bedömning av en jury som utses av SWESEMs vetenskapliga sekreterare. Arbetet presenteras på mötet i form av en poster och/eller föredrag vilket sedan bedöms ytterligare en gång av den vetenskapliga juryn.

Tidigare vinnare:

2019 – David Eriksson: Diagnostic Accuracy of History and Physical Examination for Predicting Major Adverse Cardiac
Events in Acute Chest Pain Patients

2018 – David Larsson, Lund: Akutläkare kan söva säkert med propofol vid elkonvertering – ett års erfarenhet

2017 – Daniel Wilhelms, Linköping: Wireless vitals – new method for large scale patient monitoring in an emergency department setting

2016 – Ardavan Khoshnood, Lund: The SOCCER study: Effects of Oxygen Therapy on Myocardial Salvage in ST Elevation Myocardial Infarction – A Randomized Trial

2015 – Ardavan Khoshnood, Lund: The Effect of Oxygen Therapy on Myocardial Salvage in ST Elevation Myocardial Infarction Treated With Acute Percutaneous Coronary Intervention – The Supplemental Oxygen In Catheterized Coronary Emergency Reperfusion (SOCCER) Study

2014 – Jens Wretborn, Lund: Skåne Emergency Department Assessment of Patient Load (SEAL) – a Model to Estimate Crowding based on Workload in Swedish Emergency Departments

2013 – Lee Ti Chong, Linköping: Survey of Awarness and Use of the CCR and NEXUS at the Emergency Department, Linköping University Hospital

2011 – Ardavan Khoshnood, Lund: Do ED and hospital crowding affect admissions from the ED?

2009 – Catharina Sarlöv, Södersjukhuset: Kan läkemedelsintervention på akuten optimera läkemedelsterapi hos äldre patienter?

2008 – Stefan Bodetoft, Lund: Cardiovascular effects of inhaled oxygen assessed with magnetic resonance imaging

2007 – Emma Boström, Lund: Bedömning av den praktiska handläggningen enligt ATLS – en pilotstudie

2006 – Jakob Lundager Forberg, Lund: The prevalence of transmural myocardial infarction and the need of PCI among patients transported by ambulance to the emergency department in a system with a pre-hospital triage strategy

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare