fbpx
Hoppa till innehåll

STYRELSEN

Styrelsen består av 12 ledamöter inklusive ordföranden. Val av styrelse sker varje år på SWESEMs årsmöte, oftast i samband med SWEETs. Samtliga ledamöter väljs på två år.

Michael von Schickfus
Ordförande
Specialist i Allmänmedicin och Akutsjukvård på akuten Universitetssjukhuset Linköping. Är engagerad i frågor som rör verksamhetsutveckling. Inom SWESEM vill jag bland annat arbeta med specialistläkarnas möjligheter till vidareutbildning.
Nicholas Aujalay
Vice ordförande
Specialist akutsjukvård, arbetar på Capio akutläkarbilar Stockholm samt tidvis anställd på Amfibieregimentet Berga, Stockholm. Undervisar Prehospitala kurser på KTC Södersjukhuset samt ATLS vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arbetar tidvis i USA.
Gaziza Shamsi
Facklig sekreterare
ST-läkare i Akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. UEMS representant. Ledamot i utbildningsutskottet. Brinner för utbildningsfrågor. Arbetar för närvarande med Institutionen för Medicinsk Pedagogik på Karolinska Institutet för att utveckla ST utbildningen i Akutsjukvård lokalt bl.a genom utarbetning av ackrediteringssystem.
Lisa Kurland
Vetenskaplig sekreterare
Specialist och professor i Akutsjukvård, Örebro Universitetssjukhus. Jag har ett stort intresse för forskning och utbildning. Verkar för att akutsjukvård finns på grundutbildningen vid alla lärosäten. Mina forskningsintressen inom akutsjukvård är breda men har fokus på sepsis, vitalparametrar, hur man mäter kvalitet inom akutsjukvård och patientflöden. Är ordförande i SVAR och president UEMS Section for EM.
Foto: Charlotte Rückl
Johanna Berg
Ledamot
ST-läkare i Akutsjukvård Skånes Universitetssjukhus Malmö. Arbetsmiljöpolicyansvarig. Ledamot i Forskningsutskottet
Foto: Charlotte Rückl
Philipp Martin
Ledamot
Specialist i Kirurgi och Akutsjukvård Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Ambulanssjuksköterska i grunden, därför ett gediget prehospitalt intresse. Vidare intresseområden inom utbildning och ultraljud. Sammankallande i utbildningsutskottet.
Foto: Charlotte Rückl
Emil Eriksson
Kassör
ST läkare i akutsjukvård Universitetssjukhuset Örebro. Stor tro på akutsjukvårdens framtid i Sverige och vill vara delaktig i denna resa. Ledamot i kommunikationsutskottet. Sammankallande för arbetsgrupp för definition av akutsjukvårdens uppdrag.
Paulina Stelleck
Ledamot
ST-läkare i Akutsjukvård Sjukhusen i Väster, Västra Götalandsregionen. Huvudintresset ligger inom utbildning och ultraljud. Paulina Stelleck. Kungälvs Sjukhus.
Frida Meyer
Ledamot
Överläkare i akutsjukvård vid Linköpings universitetssjukhus. Medicinskt ansvarig för prehospital vård region Östergötland. Ansvarig för undervisning i akutsjukvård vid läkarutbildningen Linköpings universitet samt universitetslärare i simuleringspedagogik.
Daniel Wilhelms
Ledamot, Linköping
Matthias Jörg
Ledamot
Specialistläkare i akutsjukvård vid Linköpings universitetssjukhus. Intresserad i det mesta, men särskilt engagerad inom svensk och europeisk FOAM – Free Open Access Meducation. Sammankallande i kommunikationsutskottet.
Hani Rafiq
LEdamot
ST-läkare akutsjukvård på Södersjukhuset. Fackligt involverad lokalt och nationellt, bl.a även Ledamot i Läkarförbundet & SACO Södersjukhuset. Representant EUSEM Pediatrics & EUSEM Young. Ledamot i kommunikationsutskottet SWESEM.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar