Hoppa till innehåll

Styrelsen

Styrelsen består av 12 ledamöter inklusive ordföranden. Val av styrelse sker varje år på SWESEMs årsmöte, oftast i samband med SWEETs. Samtliga ledamöter väljs på två år.

Michael von Schickfus
Ordförande
Specialist i allmänmedicin och akutsjukvård på akutmottagningen Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Är engagerad i frågor som rör verksamhetsutveckling. Inom SWESEM vill jag bland annat arbeta med specialistläkarnas möjligheter till vidareutbildning.
Nicholas Aujalay
Vice ordförande
Specialist i akutsjukvård, arbetar på Capio akutläkarbilar Stockholm samt tidvis anställd på Amfibieregimentet Berga, Stockholm. Undervisar Prehospitala kurser på KTC Södersjukhuset samt ATLS vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arbetar tidvis i USA.
Matthias Jörg
Facklig Sekreterare
Specialistläkare i akutsjukvård vid Länssjukhuset i Sundsvall. Intresserad i det mesta, men särskilt engagerad inom svensk och europeisk FOAM – Free Open Access Meducation. Sammankallande för akutsjukvårdskonferensen SWEETs.
Daniel Wilhelms
Vetenskaplig Sekreterare
Specialistläkare/docent i akutsjukvård vid akutkliniken på universitetssjukhuset i Linköping, samt lektor vid Linköpings Universitet. Leder en forskningsgrupp som arbetar med nya typer av prognosmodeller baserade på stora datamängder samt utveckling av fysiologisk mätteknik för akutsjukvård.
Foto: Charlotte Rückl
Emil Eriksson
Kassör
Specialist i akutsjukvård och arbetar bland annat på Linköpings Universitetssjukhus.
Martin Hallman
Ledamot
ST-läkare i akutsjukvård som lever och frodas i kaoset på Södersjukhusets akutmottagning. Extraknäcker på Närakut och som instruktör inom AMLS.
Foto: Charlotte Rückl
Johanna Berg
Ledamot
Specialist i akutsjukvård Skånes Universitetssjukhus Malmö. Arbetsmiljöpolicyansvarig. Ledamot i Forskningsutskottet.
Foto: Charlotte Rückl
Philipp Martin
Ledamot
Specialist i kirurgi och akutsjukvård Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Ambulanssjuksköterska i grunden, därför ett gediget prehospitalt intresse. Vidare intresseområden inom utbildning och ultraljud. Sammankallande i utbildningsutskottet.
Jonas Willmer
Ledamot
Specialist i akutsjukvård vid Akademiska sjukhuset Uppsala. Mycket engagerad inom utbildningsfrågor lokalt och nationellt. Under senare tid allt mer fokus på fortbildning av specialister vilket jag även vill jobba vidare med inom SWESEM. Andra intresseområden är ultraljud och global hälsa. Driver bloggen akutmottagningen.com
Frida Meyer
Ledamot
Överläkare i akutsjukvård vid Linköpings universitetssjukhus. Medicinskt ansvarig för prehospital vård region Östergötland. Ansvarig för undervisning i akutsjukvård vid läkarutbildningen Linköpings universitet samt universitetslärare i simuleringspedagogik.
Gerold Kretschmar
Ledamot
Specialist i akutsjukvård
Samah Habbouche
Ledamot
Specialist i akutsjukvård på akutmottagningen Sahlgrenska i Göteborg. Engagerad i frågor som rör utbildning och verksamhetsutveckling. Doktorand vid Sahlgrenska Akademin med forskning som fokuserar på crowding och flöden på akutmottagningen. Ledamot i utbildningsutskottet.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare