Hoppa till innehåll

Styrelsen

Styrelsen består av 12 ledamöter inklusive ordföranden. Val av styrelse sker varje år på SWESEMs årsmöte, oftast i samband med SWEETs. Samtliga ledamöter väljs på två år.

  1. SWESEM
    Allmänna frågor till styrelsen:
  2. Remisshantering
    Remisser till SWESEM från statliga instanser, föreningar eller andra förfrågningar:
Frida Meyer
Ordförande
Överläkare i akutsjukvård vid Linköpings universitetssjukhus. Medicinskt ansvarig för prehospital vård region Östergötland.
Matthias Jörg
Vice ordförande
Specialistläkare i akutsjukvård vid Länssjukhuset i Sundsvall. Intresserad i det mesta, men särskilt engagerad inom svensk och europeisk FOAM – Free Open Access Meducation. Sammankallande för akutsjukvårdskonferensen SWEETs.
Martin Hallmann
Facklig sekreterare
ST-läkare i akutsjukvård som lever och frodas i kaoset på Södersjukhusets akutmottagning. Extraknäcker på Närakut och som instruktör inom AMLS.
Daniel Wilhelms
Vetenskaplig sekreterare
Specialistläkare/docent i akutsjukvård vid akutkliniken på universitetssjukhuset i Linköping, samt lektor vid Linköpings Universitet. Leder en forskningsgrupp som arbetar med nya typer av prognosmodeller baserade på stora datamängder samt utveckling av fysiologisk mätteknik för akutsjukvård.
Mansura Ogur
Kassör
Foto: Charlotte Rückl
Emil Eriksson
Ledamot
Specialist i akutsjukvård och arbetar bland annat på Linköpings Universitetssjukhus.
Jonas Adis
Ledamot
Specialistläkare i akutsjukvård vid Södertälje sjukhus. Intresse för verksamhetsutveckling och fortbildning inom ultraljud.
Karolina Berglund
Ledamot
Malin Siebert
Ledamot
ST-läkare på Akutkliniken Vrinnevi i Norrköping. In i märgen intresserad av målriktat ledarskap och individernas utveckling i grupp. I övrigt lätt att råka bli engagerad i det ena och andra, och drar gärna med mig ett gäng in i det där engagemanget.
Jonas Willmer
Ledamot
Specialist i akutsjukvård vid Akademiska sjukhuset Uppsala. Mycket engagerad inom utbildningsfrågor lokalt och nationellt. Under senare tid allt mer fokus på fortbildning av specialister vilket jag även vill jobba vidare med inom SWESEM. Andra intresseområden är ultraljud och global hälsa. Driver bloggen akutmottagningen.com
Gerold Kretschmar
Ledamot
Specialist i akutsjukvård
Samah Habbouche
Ledamot
Specialist i akutsjukvård på akutmottagningen Sahlgrenska i Göteborg. Engagerad i frågor som rör utbildning och verksamhetsutveckling. Doktorand vid Sahlgrenska Akademin med forskning som fokuserar på crowding och flöden på akutmottagningen. Ledamot i utbildningsutskottet.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare