Hoppa till innehåll

Uppdrag

Ansvarsområden och kontaktpersoner inom SWESEM från Mars 2019

Styrelseuppdrag

Ordförande: Michael von Schickfus

Vice ordförande: Nicholas Aujalay

Kassör: Emil Eriksson

Vetenskaplig sekreterare: Daniel Wilhelms

Facklig sekreterare: Matthias Jörg

Utskott

Utbildningsutskottet: Sammankallande Philipp Martin

Forsknings- och utvecklingsutskottet: Sammankallande Daniel Wilhelms

Kommunikationsutskottet: Sammankallande Jonas Wilmer

SWESEMs nätverksmöten: Sammankallande Katrin Hruska

Representantation

EUSEM council: Michael von Schickfus

EUSEM Research section: Lisa Kurland

EUSEM Pediatric section: Nicholas Gray

EUSEM Disaster- and Emergency medicine section: Johanna Berg

EUSEM Prehospital section: Nicholas Aujalay

EUSEM Young Emergency Medicine Doctors:

UEMS:

Kollegialt nätverk, Läkarförbundet (IVO-ärenden): Nicolina Carlsson

NORDFEM:

SLS fullmäktige:

Svenska Läkarförbundet:

Kontaktperson SWESEMjr: Emil Eriksson

LÖF Säker Trauma styrgrupp: Philipp Martin

ATLS styrgrupp: Philipp Martin

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare