Hoppa till innehåll

SWEPEM - Swedish society of Pediatric Emergency Medicine

SWEPEM är en förening för att främja och utveckla barnakutsjukvård. De senaste decennierna har akutsjukvård internationellt tagit plats som en egen specialitet och kompetens, och nu även i Sverige. På barnsidan har utvecklingen ännu ej nått så långt, men vissa sjukhus i landet jobbar enligt konceptet att ta hand om alla akut sjuka barn.

Vår förhoppning är att detta i framtiden ska speglas av en motsvarande barnakutläkarspecialitet. I väntan på detta arbetar vi för att sprida kunskap om barnakutsjukvård till pediatriker, akutläkare, barnkirurger och andra läkare som träffar akut sjuka barn.

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare