Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

SWESEMs nätverksmöten

Övergripande uppdrag

SWESEMs nätverksmöten är nationella fora för utbyte av erfarenheter inom akutsjukvård. Sammanträden äger rum två gånger årligen, oftast samordnat med samtliga delar som utgörs av Forsknings-, Chefs-, och Utbildningsnätverket. Utbildningsansvariga och studierektorer, men även utbildningsintresserade är välkomna till utbildningsnätverket. Chefsnätverket omfattar chefer inom akutsjukvård. Forskningsnätverket samlar de som forskar inom akutsjukvård. Nätverksträffarna anordnas tillsammans med lokal värd men programmet sätts av nätverken/sammankallande i samarbete med SWESEMs styrelse.

Specifika uppdrag

Utbildningsnätverket baserar sitt arbete på utbildningsutskottets målbeskrivning och utbildningsmaterial. Vi driver utbildningsfrågor, samordnar akutsjukvårdskompetensen nationellt, inspirerar varandra och delar erfarenheter och material.

Fot: Charlotte Rückl
Katrin Hruska
Chefs- och utbildningsnätverket.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare