Hoppa till innehåll

FoU – Utskottet

Forsknings- och utvecklingsutskottets uppdrag är att driva och samordna forskning och grundutbildning inom akutsjukvård i Sverige.

Detta görs genom att:

  • Synliggöra och främja forskning inom akutsjukvård Skapa och utveckla vetenskapligt baserade kvalitetsmått för svensk akutsjukvård
  • Verka för att hela akutsjukvårdskedjan använder ett gemensamt kvalitetsregister
  • Verka för att alla lärosäten ska bedriva undervisning i akutsjukvård på grundutbildningen för läkare
  • Verka för att alla lärosäten ska inrätta akademiska tjänster i akutsjukvård
  • Delta i planeringen och genomförande av det nationella mötet i akutsjukvård (SWEETS)
  • Främja nordiskt och internationellt samarbete

Forskningsnätverket

Syftet är att skapa ett rikstäckande nätverk av lokala representanter med intresse för forskning inom akutsjukvård. Deltagande grundas på engagemang och inte vetenskaplig meritering. Nätverkets träffas i samband med SWESEMs nätverksmöten och koordineras av forskningsutskottet. Alla intresserade är välkomna! För information, kontakta FoU-utskottet via vår funktionsmail under kontaktuppgifter.

FoU-utskottet utses av SWESEMs styrelse

Funktionsmail
Daniel Wilhelms
Sammankallande i FoU-utskottet, vetenskaplig sekreterare i SWESEM, Universitetssjukhuset i Linköping
Specialist i akutsjukvård. Är huvudansvarig för den nationella studien "ankomstsätt till akutmottagningen" och bidrar därigenom till en påbörjad uppbyggnad av gemensam struktur av forskning inom akutsjukvård i Sverige.
Ulf Ekelund
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Professor i Akutsjukvård vid Lunds Universitet, Professor i Akut medicin vid Syddansk Universitet, Odense, Danmark. Specialist i Internmedicin och Akutsjukvård, Överläkare vid Akutmottagningen, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Foto: Charlotte Rückl
Johanna Berg
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Specialist i Akutsjukvård, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Doktorand på institutionen för global folkhälsa på KI.
Jens Wretborn
Linköpings Universitetssjukhus
Specialistläkare i akutsjukvård Linköpings Universitetssjukhus. PhD, Lunds Universitet. Forskar inom akutsjukvård med fokus på att mäta arbetsbelastning och dess effekter på patienter i akutsjukvårdskedjan.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare