fbpx

Detta görs genom att:

  • Synliggöra och främja forskning inom akutsjukvård Skapa och utveckla vetenskapligt baserade kvalitetsmått för svensk akutsjukvård
  • Verka för att hela akutsjukvårdskedjan använder ett gemensamt kvalitetsregister
  • Verka för att alla lärosäten ska bedriva undervisning i akutsjukvård på grundutbildningen för läkare
  • Verka för att alla lärosäten ska inrätta akademiska tjänster i akutsjukvård
  • Delta i planeringen och genomförande av det nationella mötet i akutsjukvård (SWEETS)
  • Främja nordiskt och internationellt samarbete

Forskningsnätverket

Syftet är att skapa ett rikstäckande nätverk av lokala representanter med intresse för forskning inom akutsjukvård. Deltagande grundas på engagemang och inte vetenskaplig meritering. Nätverkets träffas i samband med SWESEMs nätverksmöten och koordineras av forskningsutskottet. Alla intresserade är välkomna! För information, kontakta FoU-utskottet via vår funktionsmail under kontaktuppgifter.

FoU-utskottet utses av SWESEMs styrelse

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.