Hoppa till innehåll

SWEPHEM - Swedish society for Prehospital Emergency Medicine

Sektionen för prehospital akutsjukvård är en sammanslutning av medlemmar inom SWESEM med särskilt intresse för prehospital akutsjukvård. Intresserade medlemmar i SWESEM kan ansöka om medlemsskap i sektionen som inte tar ut någon ytterligare medlemsavgift. Anmälningsformulär finner du nedan.

Utskottet arbetar för att öka akutläkarnas inflytande på den prehospitala sjukvården nationellt. Prehospital sjukvård är en självklar arena för akutläkare och genom att verka för ett ökat strategiskt och operativt inflytande, bla på prehospitala behandlingsriktlinjer och utbildning av prehospital personal kommer  den prehospitala sjukvården att kunna integreras med den intrahospitala akutsjukvården. En sådan integrering och ett omhändertagande färgat av modern akutsjukvård kommer att gagna patienten.

Utskottet ska arbeta för att utveckla akutläkarens roll inom prehospital akutsjukvård vilket inkluderar:

  • Ambulanssjukvård
  • Flygmedicin
  • Dykerimedicin
  • Vildmarks- och expeditionssjukvård
  • Taktisk medicin
  • Militärmedicin
  • Katastrofmedicin

Frida Meyer
Samankallande
Fot: Charlotte Rückl
Katrin Hruska
Per Lundström
Federico Centurion
Patrik Söderberg
Angela Falk
Nicholas Aujalay

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare