Hoppa till innehåll

Bli medlem i SWESEM

Som specialitetsförening arbetar SWESEM för att lyfta akutsjukvårdens perspektiv i utredningar, remisser och samarbeten med myndigheter eller andra föreningar inom sjukvårdsfrågor och utbildning.

Vi tar fram riktlinjer för att säkerställa en god nivå på ST-utbildningar, skapa förutsättningar för specialisters fortbildning och ge läkarkandidater en kurs på grundutbildningen. Specialisttentamen utvecklas och uppdateras för att möjliggöra fortlöpande examinering av ST-läkarna på sin väg till specialist. 

SWESEM ansvarar vidare för att årligen anordna ett nationellt möte i akutsjukvård, SWEETs, bland annat för att utbyta erfarenheter, skapa ett kollegialt nätverk och förmedla den senaste forskningen inom akutsjukvård.

En stark förening med många medlemmar har därför större möjligheter att påverka beslut som påverkar akutsjukvården, det vill säga vår arbetsmiljö och patientsäkerheten för de patienter som vi ansvarar för.

Hoppas att du genom att vara medlem ser möjligheten att vara delaktig i utvecklingen av akutsjukvård som specialitet.

 

Välkommen att ansöka om medlemskap i SWESEM genom länken nedan. Dina personuppgifter hanteras av Sveriges läkarförbund. Du behöver inte bli medlem i Sveriges Läkarförbund för att bli medlem i SWESEM. Årsavgiften är för nuvarande 300kr/ medlem och faktureras via Sveriges Läkarförbund.

Sveriges läkarförbund ansvarar för behandlingen av uppgifter som lämnas i din ansökan. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och vi använder informationen för att tillvarata dina intressen rörande anställningsvillkor och annan facklig verksamhet i enlighet med förbundet stadgar. När du godkänner så kan vi komma att höra av oss till dig även om du inte valt att bli medlem. Detta är för att vi vill kunna ge dig bästa möjliga service. Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter kan du läsa mer på sidan om Läkarförbundets integritetspolicy eller kontakta vår medlemsadministration på medlem@slf.se.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare