Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Utbildningsutskottet

Övergripande uppdrag

Utbildningsutskottets övergripande uppdrag är att:

 • Främja utbildning av ST-läkare, AT-läkare och kandidater i akutsjukvård, samt att främja kontinuerligt lärande av specialister i akutsjukvård.
 • Främja utveckling av regelbunden, lokal utbildning av blivande specialister i akutsjukvård i linjen med den svenska specialisttentamen i akutsjukvård.
 • Främja genomförandet av specialisttentamen i akutsjukvård av blivande specialister i akutsjukvård.
 • Deltar i planeringen av SWESEMs nätverksmöten.

Specifika uppdrag

Specifika uppdrag som utbildningsutskottet arbetar med:

 • Uppdatera SWESEMs Core Curriculum i Akutsjukvård.
 • Utfärda rekommendationer för SWESEM i utbildningsfrågor och vara ett stöd till studierektorer och verksamhetschefer gällande tolkning av målbeskrivningen i akutsjukvård.
 • Vara SWESEMs referensgrupp när SWESEM blir remissinstans i utbildningsfrågor
 • Samarbeta med utbildningsutskottets internationella motsvarigheter (e.g. inom EuSEM, IFEM).
 • Underhålla, utveckla och marknadsföra specialisttentamen.
 • Erbjuda och leda kurser för att certifiera examinatorer i specialisttentamen.
 • Revidera utbildningsplanen för basspecialitet Akutsjukvård

Utbildningsutskottet utses av SWESEMs styrelse

Funktionsmail
Foto: Charlotte Rückl
Philipp Martin
Sammankallande i Utb-utskottet.
Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Specialistläkare i Akutsjukvård och Kirurgi. Planerar inför kommande år en luftvägskurs i SWESEMs regi, utveckla riktlinjer rörande ST-utbildningen och fortbildning. Vara kontaktperson mellan tentamensgruppen, utskottet och styrelsen.
Frida Meyer
Universitetssjukhuset i Linköping
Specialist i Akutsjukvård och Allmänmedicin. Engagerad i kompetenshöjning Critical Care. Vill vara med och revidera core för ST-utbildningen. Har intresse för akutsjukvård från grundutbildning, AT/BT till ST och fortbildning för specialistläkare samt utbildning för närliggande professioner.
Martin Hässler
Sundsvalls sjukhus
Specialistläkare i Akutsjukvård. Vill bidra med det mellanstora sjukhusets vardagsperspektiv vad gäller utbildning inom akutsjukvård.
Christian Engvall
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Specialistläkare i Akutsjukvård och Anestesiologi. Delaktig i planerandet för luftvägskursen. Vill ta fram nationella kompetenskort för POCUS.
Gerold Kretschmar
Eskilstuna, Kiruna, Taupo
Specialist i akutsjukvård och allmänmedicin. Har internationell erfarenhet av akutsjukvård i Nya Zealand och vill påverka utbildningens innehåll och genomförande på de olika sjukhus som utbildar akutläkare. Kan bidra med erfarenheten från ett etablerat akutsjukvårdssystem och vill driva den svenska akutsjukvården till en internationell standard.
Eric Dryver
Sammankallande i specialisttentamensgruppen.
Skåne Universitetssjukhus, Lund. Specialistläkare i Akutsjukvård och Internmedicin
Line Hård Af Segerstad
Lasarettet i Ystad
Specialistläkare i Internmedicin och Akutsjukvård
Foto: Charlotte Rückl
Philipp Martin
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Specialistläkare i Akutsjukvård och Kirurgi
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare